News |  

23.06.2020

Donating before a foreign notary no longer tax free?

Have a question about this article?
Contact us here!

In België is op vandaag enkel schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen waarvan de schenkingsakte wordt geregistreerd in België. Schenkt men bv. aandelen of een beleggingsportefeuille voor een Nederlandse notaris dan is hierop geen schenkbelasting verschuldigd. Voorwaarde is evenwel dat de schenker nog drie jaar – zeven indien het gaat om aandelen van een familiale vennootschap – blijft leven te rekenen vanaf de schenking. 

Een recent wetsvoorstel maakt echter definitief een einde aan deze welgekende route om vrij van schenkbelasting te schenken.  

 

Huidige regeling

The reason why a donation does not give rise to gift tax before a Dutch notary is that a deed that is executed before a notary in the Netherlands is not subject to any registration requirement. Such a deed does not have to be presented to the registration office either in Belgium or in the Netherlands, so no gift tax has to be paid at the time of the donation.

Provided that the donors do not subsequently die within the first three years of the gift, the donated assets are also not subject to inheritance tax and it is therefore possible to transfer assets to the next generation free of any transitional tax.

Such a donation is only possible for the donation of movable property - such as shares and investment portfolios - and not for the donation of immovable property, since such donation deeds are already subject to mandatory registration today.

 

Wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel voorziet de wetgever om voortaan ook alle aktes die betrekking hebben op de schenking van roerende goederen verplicht registreerbaar te maken. Deze registratieverplichting zou gelden voor alle schenkingsaktes, ongeacht of de schenking gebeurt in volle eigendom of met voorbehoud van vruchtgebruik en ongeacht het land waar geschonken wordt. Dit betekent dat een hand- of bankgift wel nog steeds tot de mogelijkheden behoort, gezien dergelijke schenkingen kunnen gebeuren zonder tussenkomst van een notaris.

The donation of shares and investment portfolios, on the other hand, is always required to be made by notarial deed, so that such donations could no longer be made untaxed.

Wij merken hierbij wel op dat het op vandaag nog maar om een wetsvoorstel gaat dat nog niet is aangenomen en dat deze verplichting bijgevolg nog niet in de wet staat ingeschreven. Niettemin valt het aan te raden om het zekere voor het onzekere te nemen en, indien je toch voornemens was een schenking voor een Nederlandse notaris te doen, hier niet al te lang mee te wachten en alvast een datum voor de schenkingsakte te reserveren. Wij volgen dit stipt op en houden je op de hoogte van eventuele evoluties.

 

If you would like more information about this, please contact us at 051 26 82 68 or via email at info@titeca.be.