News |  

24.11.2021

Telework declaration possible as of today

Have a question about this article?
Contact us here!

De RSZ gaf intussen meer informatie over de verplichte telewerkaangifte (zie ons eerder artikel op onze website van vrijdag 18 november 2021). We vatten de belangrijkste punten alvast samen hieronder:

  • Elke maand zullen werkgevers voor alle personen die bij hen werken een (elektronische) telewerkaangifte moeten uitvoeren van (i) het total number of persons werkzaam in de onderneming en (ii) het aantal personen werkzaam waarvoor telewerk niet mogelijk is. Hou steeds rekening met alle personen die in je bedrijf werken: zowel werknemers, zelfstandigen op structurele basis, uitzendkrachten, etc.
  • Heeft de werkgever meerdere vestigingen, dan moet de aangifte per unit of establishment gebeuren;
  • Elke aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste dag van elke maand en gebeurt uiterlijk de 6the kalenderdag van die maand. Voor de maand november zal dat gaan over de situatie op 24 november, die uiterlijk op dinsdag 30 november zal moeten worden geregistreerd. Voor januari is dat de situatie op 3 januari die uiterlijk 6 januari moet worden ingediend. Zijn er geen wijzingen voor de volgende maanden, moet er geen nieuwe aangifte gebeuren;
  • Uitzondering op de telewerkaangifteplicht geldt voor (i) KMO’s die structureel minder dan 5 mensen tewerkstellen (ongeacht zelfstandigen, werknemers), en (ii) bepaalde specifieke sectoren (politiediensten, onderwijssector, gezondheidszorg, etc.).

Voor meer informatie over deze verplichte telewerkaangifte verwijzen we graag naar de webpagina van de RSZ itself.

Vanaf vandaag kan je de aangifte here doen.

Heb je vragen over de telewerkaangifte? Contacteer ons dan here.