News |  

21.03.2022

Update: End of VAT exemption for transport services subcontracted linked to exports

Have a question about this article?
Contact us here!

Op 4 november deelden we mee dat in gevolge een Europees arrest, de btw-vrijstelling voor transportdiensten in relatie met uitvoer binnenkort enkel nog toegepast kan worden in de relatie transportbedrijf – uitvoerder van de goederen en niet in eventuele voorgaande relaties, zijnde wanneer het transportbedrijf een beroep zou doen op een onderaannemer voor het vervoer.

Indien een transportbedrijf een beroep doet op een onderaannemer voor het verrichten van de goederenvervoersdienst, dan kan deze dienst verricht door de onderaannemer niet langer vrijgesteld worden van btw.

Op 24/11/2021 werd de inwerkingtreding uitgesteld naar 01/04/2022. Deze beslissing werd gepubliceerd als addendum aan de initiële circulaire. Op 15/03/2022 werd echter opnieuw beslist de inwerkingtreding uit te stellen, ditmaal definitief naar 01/09/2022. De nieuwe datum zorgt ervoor dat de sector meer tijd krijgt om zich aan te passen.

 

An example to clarify:

Een Belgische belastingplichtige onderneming A heeft goederen verkocht aan een klant gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (land gevestigd buiten de EU). A doet beroep op transportbedrijf X voor het vervoer van de goederen tot bij zijn klant, het betreft dus een uitvoer. X doet op haar beurt een beroep op transportbedrijf Y voor het verricht van de vervoersdienst. Transportbedrijven X en Y zijn beiden Belgische belastingplichtige ondernemingen.

De vervoersdienst die Y levert aan X in onderaanneming is onderworpen aan 21% Belgische btw vanaf 01/09/2022. Tot deze datum is de btw-vrijstelling van artikel 41, §1, eerste lid, 3° WBTW van toepassing.

The transport service provided by X to A is also subject to Belgian VAT, but is exempted on the basis of article 41, §1, first paragraph, 3° of the VAT Code.

 

Zie hieronder ons vorig artikel:

 

Do you have questions about the end of the VAT exemption? Then contact us here or make here een afspraak met onze fiscaal adviseurs.