News |  

1.04.2021

Change position double bridging duty for stores by appointment

Have a question about this article?
Contact us here!

Hoewel de Federale Regering initieel gecommuniceerd had dat de zelfstandigen die een “niet-essentiële” winkel uitbaten in aanmerking komen voor het dubbel overbruggingsrecht, kwam minister van Zelfstandigen David Clarinval op 30/03 op die eerdere communicatie terug.

Alleen als het onmogelijk is een winkel op afspraak te openen en een winkelier alleen via leveringen kan werken, heeft de winkelier recht op het dubbele overbruggingsrecht.

Winkeluitbaters die nog steeds klanten ontvangen op afspraak, kunnen enkel nog een beroep doen op het enkelvoudig overbruggingsrecht wegens omzetdaling.