Werkgevers krijgen met RSZ-kortingen duwtje in de rug

Om de economische relance een duwtje in de rug te geven heeft de federale regering een nieuwe tijdelijke RSZ-korting in het leven geroepen, ook wel een ‘doelgroepvermindering’ genoemd. Concreet voorziet men een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voor elke werkgever bij wie de tewerkstelling in het derde kwartaal gestegen is tegenover het eerste kwartaal van […]

Steunmaatregelen voor de laatste maal verlengd tot 30 september 2021

Maandagavond werd door de federale regering beslist om de huidige steunmaatregelen voor een (vermoedelijk) laatste maal te verlengen van 30 juni tot 30 september 2021. Na voormelde datum is het de bedoeling om over te schakelen naar meer uitzonderlijke maatregelen. Hieronder tref je alvast een overzicht van de voornaamste maatregelen die verlengd worden, voor een […]

UPDATE Horeca sector

Horeca

Vorige week gaven we een korte checklist mee om ervoor te zorgen dat je als horeca ondernemer helemaal klaar bent voor een vlotte opening van jouw terras zaterdag 8 mei. Zoals we reeds meermaals mochten ondervinden, worden soms nog in allerijl wijzigingen gebracht in de corona maatregelen. Kort na onze publicatie werd het standpunt ingenomen […]

Versoepeling van de maandelijkse telewerkregistratie!

Telewerk

Voor de maanden april, mei en juni dient elke werkgever op maandbasis het aantal personeelsleden die (al dan niet) kunnen thuiswerken registreren bij de RSZ. Ook de zelfstandigen die in de onderneming werkzaam zijn moeten geregistreerd worden. Inmiddels heeft de RSZ echter bevestigd dat er voor de maanden mei en juni 2021 er geen nieuwe […]

Klaar voor een terrasje?

Horeca

Waar onze noorderburen sinds deze week reeds kunnen genieten van de heropening van de terrassen en de langzame terugkeer naar het gewone leven, kijken wij met zijn allen uit naar de magische datum van 8 mei. Enthousiaste klanten zullen er ongetwijfeld zijn maar als horeca ondernemer rest natuurlijk de vraag: zijn we er na al […]

Overbruggingsrechten: Versoepeling definitie ‘gezinslast’

Overbruggingsrechten: versoepeling definitie gezinslast

De zelfstandigen met kinderen ten laste op zijn of haar ‘ziekenboekje’ komen op vandaag in aanmerking voor een verhoogde uitkering wegens ‘gezinslast’, zelfs wanneer hij/zij samenwoont met een partner met een eigen inkomen. Zelfstandigen kunnen ofwel een overbruggingsrecht aan alleenstaandentarief krijgen, ofwel een verhoogde uitkering indien er ‘gezinslast’ is. Zo bedraagt het overbruggingsrecht 1.291,69 EUR […]

Wijziging standpunt dubbel overbruggingsrecht voor winkels op afspraak

Dubbel overbruggingsrecht winkels op afspraak

Hoewel de Federale Regering initieel gecommuniceerd had dat de zelfstandigen die een “niet-essentiële” winkel uitbaten in aanmerking komen voor het dubbel overbruggingsrecht, kwam minister van Zelfstandigen David Clarinval op 30/03 op die eerdere communicatie terug. Alleen als het onmogelijk is een winkel op afspraak te openen en een winkelier alleen via leveringen kan werken, heeft […]

Verplichte registratieprocedure telewerk voor elke werkgever

Verplichte registratieprocedure telewerk

Om de thuiswerkverplichting beter te kunnen handhaven, heeft de federale regering vorige week beslist dat alle werkgevers op maandbasis het aantal werknemers die omwille van de aard van hun functie of de continuïteit van de onderneming niet kunnen telewerken op maandbasis aan de RSZ moeten doorgeven. De registratie voor april moet uiterlijk 6 april volbracht […]

Een (zoveelste) verstrenging van de maatregelen

Waar velen onder ons uitkeken naar de lente, wat meer gezelschap en een versoepeling van de maatregelen zorgde het overlegcomité woensdag voor een realiteitscheck wat betreft de coronapandemie. Op vandaag vragen de cijfers voor strengere maatregelen en die gaan al meteen in op 27 maart. Hebben die op jou als ondernemer een impact of niet, […]

Overheid blijft nodige ondersteuning voorzien voor ondernemingen

Dubbel overbruggingsrecht winkels op afspraak

We blijven met zijn allen aftellen naar zorgeloze tijden en kijken uit naar verdere versoepelingen. Intussen gaan echter heel wat sectoren gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis, en probeert de overheid met (her)nieuw(d)e steunmaatregelen bedrijven in moeilijkheden naar het einde van het coronatijdperk te loodsen. Hieronder geven we nog eens de voornaamste steunmaatregelen mee, […]