Actualité |  

6.01.2021

Subvention pour la croissance des PME maintenant par le biais d'appels thématiques

Vous avez une question sur cet article ?
Contactez nous ici !

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument van VLAIO waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe markten te verkennen of nieuwe producten te lanceren.

De kmo-groeisubsidie wordt vanaf 1 januari grondig bijgestuurd. De steun zal gerichter worden ingezet om de noodzakelijke economische uitdagingen in de relance te realiseren. Ook interne omvormingen in bedrijven zullen gesteund worden. Het indiensysteem verandert naar drie thematische oproepen per jaar.

 

1. Vier thema’s

Naast bedrijfseconomische groei door internationalisering of innovatie, wordt het in het nieuw systeem ook mogelijk om steun te krijgen voor bedrijfsinterne omvormingen die de onderneming klaarmaken voor een digitale of duurzame toekomst. Concrete voorbeelden zijn het ontwikkelen van een klantenportaal met visualisatiemogelijkheden in een virtual of augmented reality omgeving, of het verduurzamen van bepaalde bedrijfsprocessen.

Kmo’s kunnen zodoende een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij een van de volgende vier beleidsprioriteiten:

  • digitalisering,
  • internationalisering,
  • innovatie,
  • circulair en duurzaam ondernemen.

 

2. Nieuw indieningssysteem

Het indiensysteem wordt ook aangepast. Het bestaande systeem waarbij ondernemingen het hele jaar door een dossier kunnen indienen is vanaf 1 januari 2021 vervangen door een nieuw systeem van thematische oproepen. Met deze formule worden enkel de beste dossiers gesteund en verhoogt de maatschappelijke toegevoegde waarde van de kmo-groeisubsidie.

Voor 2021 worden 3 oproepen voorzien, waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld:

 

OPROEP INDIENPERIODE THEMA’S
1  

1 maart tot en met 30 april 2021

 

Internationalisation

Numérisation

2 1 juli tot en met 31 augustus 2021 Internationalisation

Numérisation

Entreprise durable et circulaire

3 1 november tot 31 december 2021 Internationalisation

Numérisation

Duurzaam en circulair ondernemen Innovatie

 

3. Wat wijzigt er nog?

  • Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.
  • De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.
  • De huidige minimumdrempel van € 20.000 geldt per individueel advies.

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter l’un de nos spécialistes au numéro 051 26 82 68 ou par é-mail à info@titeca.be.