Actualité |  

6.07.2021

Deuxième appel pour les subventions de croissance aux PME 2021

Vous avez une question sur cet article ?
Contactez nous ici !

La subvention de croissance pour les PME est un instrument de subvention avec lequel le gouvernement flamand soutient les PME en Flandre dans la réalisation d'une trajectoire de croissance. Un soutien pouvant aller jusqu'à 50 000 € peut être obtenu pour le recrutement d'un profil stratégique et l'acquisition de connaissances auprès d'un prestataire de services externe.

À partir du 1er janvier 2021, la subvention de croissance PME ne peut plus être demandée en continu : il faut passer par des appels à promets thématiques.

De tweede oproep voor 2021 zal openstaan van 12 juli tot 31 augustus. Er kunnen groeitrajecten ingediend worden die draaien rond internationalisering, digitalisering of duurzaam en circulair ondernemen.

 

1. INTERNATIONALISEREN, DIGITALISEREN OF CIRCULAIR ONDERNEMEN

Une trajectoire de croissance se rapporte à l’un des thèmes si elle répond aux conditions suivantes :

Internationalisation :
• Zowel voor ondernemingen die voor het eerst exporteren als voor ondernemingen die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden.
• De internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.
• De internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen.
• Komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland.

Numérisation :
• Voor ondernemingen die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen.
• Het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie waarbij diensten, producten of processen slimmer worden gemaakt door middel van data.
• Het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering.
• Komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, het ontwikkelen of implementeren van digitale toepassingen zoals een ERP-systeem, het opzetten van een webshop, het inzetten op digital marketing en marketing automation of het omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager om bestaande processen te digitaliseren en data digitaal beschikbaar te maken binnen de organisatie.

Duurzaam en circulair ondernemen:
• Zowel voor ondernemingen die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als voor ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten.
• Het traject zet in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen.
• Het project richt zich tot de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen.
• Komen niet in aanmerking: trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruiken van hernieuwbare energie.

 

2. VOORWAARDEN

La subvention est accordée pour l'acquisition ou l'achat des connaissances stratégiques nécessaires à la réalisation de votre trajectoire de croissance. L'acquisition de ces connaissances peut se faire par :
• De aanwerving van een strategische medewerker
• Het advies van een of meerdere dienstverleners, waarbij elke afzonderlijke adviesopdracht minstens 20.000 euro moet kosten.
Le recrutement ou le lancement de la mission de conseil peut avoir lieu au plus tôt dans le mois suivant celui de la soumission de la demande d’aide.

 

3. BEDRAG

De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro voor de aanwerving van een strategisch profiel en maximaal 25.000 euro voor het advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) :
Aanwerving strategisch profiel Advies externe dienstverlener(s)
Welke kosten ? Bruto-basisjaarloon X 1,596 -personeels- en werkingskosten
-frais de déplacement
-frais d’accompagnement lors de la mise en place
Steunpercentage 50% 50%
Maximumsteun 25.000 euro 25.000 euro

Per aanvraagdossier kan er dus maximaal € 50.000 euro steun gekregen worden. Er kan om de 36 maanden een dossier worden ingediend.

 

4. AANVRAGEN

De oproep zal open staan vanaf 12 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021. Op het ogenblik dat de oproep opengesteld wordt, zal er een digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn op de website van VLAIO.
Vragen inzake deze projectoproep? Contacteer dan onze subsidie expert jos.leenknegt@titeca.be