Actualité |  

10.06.2021

La Flandre devient électrique : nouvelle subvention pour les projets

Vous avez une question sur cet article ?
Contactez nous ici !

=> C'EST ARTICLE N'EST PAS DISPONIBLE EN FRANCAIS!

-

-

 

-

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

 

-

 

-

-

 

-

-

  • -
  • haalbaarheid en resultaatgerichtheid: is het project matuur en zal het vlot leiden tot het beoogde resultaat?
  • geografische spreiding en schaalgrootte: zijn de laadpunten gunstig gelegen -bereikbaarheid, spreiding, …- en draagt de uitrol wezenlijk bij tot de globale laaddoelstellingen?

-

 

-

-

 

-

-

 

-