Actualité |  

1.10.2020

Demande de mécanisme de protection flamand

Vous avez une question sur cet article ?
Contactez nous ici !

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus (en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid), te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in augustus en september 2020 kunnen een premie aanvragen van maximum 15.000 euro.

Deze steun kan vanaf 1 oktober worden aangevraagd op de VLAIO website Vlaams beschermingsmechanisme.