Actualité |  

7.09.2021

N’oubliez pas la déclaration Reprobel !

Partager

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur email

La déclaration Reprobel fait son retour. Ce terme vous dit peut-être quelque chose… tout comme il ne vous dit peut-être rien. Quel que soit votre cas, vous serez en contact avec cette instance au moins une fois par an. Il est donc important de savoir ce qu’elle fait et quelles obligations elle impose aux entrepreneurs. Le résumé ci-dessous vous aidera à tout comprendre.

 

1. Qui est Reprobel?

Reprobel est l’organisme chargé de collecter les rémunérations de reproduction. Il s’agit de rémunérations spécifiques qui doivent être versées par les utilisateurs professionnels pour la reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Par reproduction, on entend la réalisation d’impressions et de photocopies, mais aussi l’utilisation numérique interne d’œuvres protégées. Quelques exemples ? Une copie d’une page d’un livre, une image téléchargée sur Internet que vous glissez dans une présentation ou le partage d’un article sur le réseau interne de votre entreprise. Si vous ne payez pas de rémunération de reproduction dans ces différents cas, vous violez en principe le droit d’auteur. Reprobel redistribue ensuite les cotisations perçues aux auteurs des œuvres protégées. On peut donc comparer cette institution à la SABAM : au lieu de gérer les droits d’auteur sur la musique, elle se charge des droits d’auteur sur les livres, les articles de journaux, les images, les films, etc.

Reprobel redistribue ensuite les cotisations perçues aux auteurs des œuvres protégées. On peut donc comparer cette institution à la SABAM : au lieu de gérer les droits d’auteur sur la musique, elle se charge des droits d’auteur sur les livres, les articles de journaux, les images, les films, etc.

 

2. Qu'attend-on de l'entrepreneur?

In principe moet er elk jaar bij Reprobel een aangifte ingediend worden via hun elektronisch portaal. In die aangifte moet er meegedeeld worden hoeveel kopieën je neemt van beschermde werken en moet er per kopie een vergoeding betaald worden. Een nulaangifte indienen is ook mogelijk, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat je als bedrijf geen enkele kopie of print neemt van een beschermd werk. Het is ook belangrijk om te weten dat de bewijslast bij de aangever ligt en je dus zelf moet kunnen aantonen hoeveel kopieën er genomen werden.  

Door interne hervormingen van de instantie de voorbije jaren, werden er door Reprobel amper aangifte herinneringen uitgestuurd, met als gevolg dat de meeste ondernemers hun aangifte uit het oog zijn verloren. Echter, Reprobel is sinds kort met een inhaalmanoeuvre begonnen om de vergoedingen van de voorbije jaren toch nog te innen. Voor de aangifte met betrekking op referentiejaar 2020 ligt de finale deadline voor aangifte op 15 september 2021. Wie deze deadline niet respecteert, riskeert een boete.  

In de praktijk blijkt evenwel dat het indienen van een aangifte enkel mogelijk is wanneer men reeds een schrijven heeft ontvangen van Reprobel. Ondernemers die geen aangifte-herinnering ontvingen voor referentiejaar 2020 zijn bijgevolg niet verplicht een aangifte te doen. Op termijn zal evenwel iedere ondernemer een schrijven ontvangen van Reprobel waarin men een Reprobelnummer krijgt toegekend. Hiermee kan dan ingelogd worden op het portaal om de aangifte af te handelen.  

Concreet betekent dit dus dat:   

  • Indien je eerder dit jaar één of meerdere brieven ontvangen hebt van Reprobel waarin jouw Reprobel-nummer vermeld staat, dan dien je uiterlijk voor 15/09/2021 een aangifte in te dienen via de website van Reprobel.  
  • Indien je geen brief ontvangen hebt, dien je voorlopig niets te doen en zal je vermoedelijk ten vroegste vanaf referentiejaar 2021 verplicht worden om een dergelijke aangifte in te dienen.  
  • Indien je een brief hebt ontvangen maar deze niet meer kan vinden of wens je toch spontaan een aangifte in te dienen voor referentiejaar 2020, dan kan het Reprobel-nummer opgevraagd worden bij Reprobel. 

 

3.     Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Als ondernemer kan je ervoor kiezen om per genomen kopie een vergoeding te betalen. Als vereenvoudiging hierop kan je ook een standaardtarief betalen per voltijdse werknemer die kopieën maakt. Deze vergoeding bedraagt dan in functie van de sector 8, 12 of 20 euro per werknemer. Echter, deze vergoedingen dekken niet het digitaal hergebruik van beschermde werken. Zo mag je met deze vergoeding geen afbeeldingen gebruiken in interne presentaties, geen artikelen intern delen op het bedrijfsnetwerk en geen pagina’s van een boek inscannen.   

Om de aangifte eenvoudiger te maken heeft Reprobel ook een licentie ingevoerd. Deze licentie is duurder dan de vergoeding per kopie, maar biedt ook veel voordelen. Zo mag je met deze vergoeding wel degelijk beschermde werken digitaal reproduceren, wat met de vergoeding per kopie niet toegelaten is. Het risico op controle is hierdoor een pak kleiner, alsook het risico op boetes en tariefverhogingen. Daarnaast zorgt dit voor een vereenvoudiging op administratief vlak Je hoeft immers niet meer bij te houden hoeveel kopieën genomen werden, maar kan je een forfait betalen. 

Voor de private sector wordt de vergoeding enerzijds bepaald in functie van de uitgeoefende activiteiten en anderzijds afhankelijk van het aantal voltijdse medewerkers. Ondernemingen die bv. uitsluitend intellectuele dienstverlening verstrekken, zoals advocaten of notarissen, zullen een hoger tarief moeten betalen. Dit tarief zal dan nog stijgen in functie van het aantal werknemers dat de onderneming tewerkstelt. Zo bedraagt de basisvergoeding voor advocaten 25 euro verhoogd met 25 euro per relevante voltijdse medewerker.   

 

4.     Hoe kan je als ondernemer zelf gebruik maken van Reprobel?

En tant qu’auteur ou éditeur, vous pouvez également réclamer la rémunération de reproduction que Reprobel reçoit et redistribue si vous créez vous-même des œuvres protégées par le droit d’auteur. Vous pouvez le faire en adhérant à une société de gestion des membres de Reprobel, comme la SACD, Copiebel, etc.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de l’aide pour introduire la déclaration Reprobel, n’hésitez pas à nous contacter ici .