Inondations en Wallonie : sur quelles mesures de soutien mon entreprise peut-elle compter ?

De uitzonderlijke overstromingen van de afgelopen dagen hebben aanzienlijke schade toegebracht aan diverse winkels en ondernemingen gelegen in de nabijheid van waterwegen. Onderstaande maatregelen kunnen van toepassing zijn wanneer je getroffen bent door extreme weersomstandigheden in de volledige maand juli 2021. 1.  Steunmaatregelen Of je nu zelfstandig bent of bedrijfsleider bent van een kmo, bij […]

Coup de pouce aux employeurs avec des réductions ONSS

Om de economische relance een duwtje in de rug te geven heeft de federale regering een nieuwe tijdelijke RSZ-korting in het leven geroepen, ook wel een ‘doelgroepvermindering’ genoemd. Concreet voorziet men een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voor elke werkgever bij wie de tewerkstelling in het derde kwartaal gestegen is tegenover het eerste kwartaal van […]

Ajustement et révision des prix : mieux vaut prévenir que gérir

Door een tekort aan grondstoffen en materialen, een verstoring van de globale transportketen, een enorme stijging van de vraag en een groot tekort aan aanbod, swingen de prijzen van bepaalde grondstoffen en materialen de laatste tijd de pan uit. Zowel voor producenten en leveranciers als voor detail- of groothandelaars is de forse prijsstijging van bepaalde […]

Le gage sur fonds de commerce : la garanti suprême pour les entrepreneurs

Voor (beginnende) ondernemers is het niet altijd eenvoudig om een lening te bekomen voor de uitbouw van hun onderneming. Al te vaak vraagt de bank voor de toekenning van een krediet een zekerheid als waarborg voor de terugbetaling. Dat kan soms de vorm aannemen van een pand op de handelszaak (officieel “pand op ondernemingsgoederen” genoemd). […]

Tweede oproep KMO-groeisubsidie 2021

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van een groeitraject. Er kan tot 50.000 euro steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel en voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener. Vanaf 1 januari 2021 kan de KMO-Groeisubsidie niet langer doorlopend aangevraagd […]

Vlaanderen gaat elektrisch: nieuwe projectsubsidie

Ook in 2021 blijft de Vlaamse overheid inzetten op alternatieve brandstoffen/energie, milieuvriendelijke voertuigen en bijhorende infrastructuur en dit middels een nieuwe projectsubsidie. Het thema van deze oproep is de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op plaatsen buiten het openbare domein of binnen het openbare domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een […]

De vriendenerfenis: erfenis voor vrienden aan een gunstig tarief

Vriendenerfenis

In oktober brachten we je op de hoogte dat het duolegaat niet langer kan worden aangewend om een fiscale besparing te bekomen. Enigszins ter compensatie, werd door de Vlaamse Regering het nieuw regime van “de vriendenerfenis” in het leven geroepen. 1. Vriendenerfenis Wanneer je bij testament iets nalaat aan een vriend of ver familielid (lees: […]

Autofiscaliteit: wat brengt de toekomst?

Autofiscaliteit

Vorige maand deed Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn langverwacht hervormingsplan voor mobiliteit uit de doeken dat voornamelijk moet zorgen voor een vergroening van ons wagenpark. Een belangrijk deel van dit plan heeft betrekking op de autofiscaliteit dat vanaf 2023 grondig zal wijzigen. Ondertussen werd het voorstel druk bediscussieerd in regeringskringen en is er […]

Abrogation formelle de la caution pour le marchand de biens

In maart brachten we je op de hoogte dat de borgstelling in hoofde van de beroepskoper zou worden afgeschaft. Intussen is deze afschaffing effectief doorgevoerd.   1.   Afschaffing borgstelling: Check! Het decreet dat in de afschaffing van de borgstelling voorziet, werd op 15 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ofschoon de Vlaamse Belastingdienst reeds […]

UBO: Termijn verplichte jaarlijkse bevestiging verlengd naar 31.08

Bent u al op de hoogte van de verplichte jaarlijkse bevestiging van het UBO register? Alle registraties die werden uitgevoerd vóór 30 april 2020 werden door het register automatisch bevestigd. Hierdoor kregen deze registraties de nieuwe uiterlijke datum van 30 april 2021. Er was dan ook tot die datum tijd om de verplichte bewijsstukken op […]