Call Groene Stroom

Wat is de Call Groene Stroom?

Via de Call Groene Stroom van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen zowel zelfstandigen als vennootschappen die investeren in nieuwe zonnepanelen een subsidie verkrijgen.

Deze steunregeling vervangt sedert 2021 de Vlaamse groenestroomcertificaten voor middelgrote installaties. Voor grotere vermogensklassen kan men blijvend een beroep doen op de groenestroomcertificaten. Kleinere vermogensklassen tot 10 kVA omvormervermogen komen in aanmerking voor de premie zonnepanelen van Fluvius.

Wanneer kan ik beroep doen op de Call Groene Stroom?

Het moet gaan om installaties met een omvormervermogen van 25kW tot en met 5MW.

Er kan enkel steun worden aangevraagd voor nieuwe installaties die niet in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten.

Hoeveel bedraagt de Call Groene Stroom?

Er kan enkel steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten.  Komen dus niet in aanmerking:

  • exploitatiekosten en -baten
  • engineeringskosten
  • kosten vergunningsaanvragen

De steun bedroeg in 2022 maximum € 22/MWh. Deze steun wordt per oproep bepaald en is voor 2023 nog niet gekend.

Hoe kan ik de Call Groene Stroom aanvragen?

De aanvraag gebeurt digitaal via het energieportaal van de Vlaamse overheid.

De aanvrager moet aantonen dat zijn project aan alle voorwaarden voldoet, moet aangeven hoeveel financiële steun het project aanvraagt en moet de verwachte energieopbrengst van de geplande installatie uitrekenen met behulp van de PVGIS-software (voor zonnepanelen).  Gezien de techniciteit van de aanvraag kan je best de hulp van je leverancier inroepen.

De projecten worden oplopend gerangschikt op basis van de verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst over de levensduur van de installatie. Het project met de laagste verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst staat dus het best gerangschikt. Volgens deze rangschikking worden de projecten gesubsidieerd tot het budget van de call uitgeput is.

Er zijn jaarlijks drie oproepen in de Call Groene Stroom. 

  • Oproep 1: 17 april – 2 mei 2023
  • Oproep 2: 30 mei – 13 juni 2023
  • Oproep 3: 17 oktober – 31 oktober 2023

Nieuws en verhalen van deze dienst