Covid-19 Update

Ondernemingen die hinder ondervinden van de Coronacrisis worden door de federale en gewestelijke overheden overspoeld met steunmaatregelen die hen deze moeilijke tijden moeten helpen overbruggen.

 

Titeca Accountancy heeft deze steunmaatregelen in een overzichtelijk schema gegoten.

 

Klik HIER naar het overzicht.

 

Sociale inspectiedienst stelt checklist ter beschikking

18.09.2020

Siod heeft op haar website een checklist van preventiemaatregelen gepubliceerd zodat men als ondernemer kan nagaan wat een inspecteur zoal kan vragen tijdens een controle. 

Lees meer