De heropstarting is operationeel!

deel deze publicatie

Via de heropstartlening kunnen ondernemers een financiering ontvangen voor de bevoorrading en heropstart van hun activiteiten. Deze lening komt er door het feit dat vele ondernemingen lang gesloten zijn geweest en hierdoor nood hebben aan bijkomend kapitaal of krediet. Bijkomend zijn leveranciers minder snel geneigd om betalingsuitstel te geven en ook banken zijn terughoudend. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om de heropstartlening mogelijk te maken voor ondernemingen in elke sector. Vanaf maandag 31 mei 2021 kunnen ondernemers deze heropstartlening aanvragen bij de Vlaamse overheid.

 

De financiering wordt toegestaan voor bedragen tussen de 10.000 EUR en 750.000 EUR en kent een looptijd van 2 of 3 jaar. De toegepaste rentevoet bedraagt 1% op jaarbasis.

 

De lening kan worden toegekend aan een intrinsieke gezonde onderneming of zelfstandige met een operationele exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest. De lening mag een maximale omvang kennen van 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

 

Een aanvraag voor een heropstartlening kan tot uiterlijk 1 augustus 2021 (12 uur) en kan enkel online ingediend worden via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De aanvraag wordt elektronisch behandeld.

 

Voor meer informatie inzake deze lening kunt u terecht op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening

Gerelateerde publicaties