Flitscontrole in de carwashsector op 22 november 2019!

deel dit nieuws

Als allerlaatste sector onderworpen aan de flitscontroles van de SIOD voor 2019, is de carwashsector de geviseerde activiteit. Werkgevers behorende tot PC 112 met als specifieke activiteit het uitbaten van een carwash, kunnen zich verwachten aan enkele controleurs van de sociale inspectiediensten op 22 november 2019.

 

 

1. Moeten we ons zorgen maken?

 

Absoluut niet! De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Ze is bedoeld om de werkgevers te sensibiliseren maar zware inbreuken zullen door de inspectie worden geverbaliseerd.

 

Wanneer je als werkgever in orde bent met de verplichtingen inzake tewerkstelling en de sociale wetgeving correct naleeft, is de controle misschien wat vervelend, maar geen reden tot paniek.

 

 

2. Kunnen we ons voorbereiden?

 

Zeker! De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgemaakt wat gevraagd kan worden tijdens dergelijke controle. Kan je als werkgever volgende documenten voorleggen, dan verloopt de inspectie zonder veel problemen.

 

Het overzicht kan je hier opvragen.

 

Als afsluitende tip geven we graag mee dat je als werkgever best actief meewerkt aan een controle.

 

Maar! Je dient ook niet meer ter beschikking te stellen dan wordt gevraagd. Ben je niet zeker over een vraag, dan heb je het recht niet te antwoorden én mag je steeds advies inwinnen van een advocaat of van een externe adviseur zoals Titeca.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties