Investeren in 2019 loont

deel dit nieuws

Vanaf 2020 treed een nieuwe fase van het door de regering-Michel gesloten Zomerakkoord in werking. In combinatie met de relatief gunstige financieringskosten door de lage rente, betekent deze fiscale hervorming dat het voor u misschien aangewezen is om nog in 2019 te investeren in uw onderneming.

 

 

Wijziging afschrijvingsregels

 

De afschrijvingsregels in vennootschappen worden gewijzigd voor nieuwe investeringen vanaf 2020 en dit ongeacht de afsluitdatum van het boekjaar. De aankoopdatum, veelal de factuurdatum, is daarbij van doorslaggevend belang om te ontsnappen aan de strengere afschrijvingsregels.

 

Allereerst wordt het stelsel van degressieve afschrijvingen afgeschaft met ingang van 2020. Dit stelsel was sowieso al niet van toepassing op bepaalde investeringen zoals personenwagens, bedrijfsfietsen, etc. Concreet voor een investering met een levensduur van 5 jaar betekent dit vanaf 2020 dat jaarlijks maximaal 20% kan afgeschreven worden, daar waar in 2019 bij de keuze voor degressieve afschrijvingen tot 40% van de investering mag worden afgeschreven.

 

Daarnaast moeten alle vennootschappen vanaf 2020 verplicht pro rata temporis afschrijven, wat op heden enkel maar voor de grote vennootschappen geldt. Hierdoor wordt de afschrijving in het jaar van aankoop beperkt, en dit vanaf de aankoopdatum. Vanaf 2020 zal het dus niet meer mogelijk zijn om net voor het einde van het boekjaar nog te investeren om zo grote bijkomende afschrijvingen te kunnen boeken. Een investering die aangekocht wordt 10 dagen voor het einde van het boekjaar zal maar 10 dagen (i.p.v. 365 op vandaag) mogen afgeschreven worden.

 

Tenslotte kunnen kleine vennootschappen de bijkomende kosten bij een investering mee afschrijven met de investering (wat verplicht is voor grote vennootschappen), maar zij mogen ook kiezen om de kosten in één keer af te schrijven of om nog een andere afschrijvingstermijn toe te passen. Deze laatste keuze vervalt vanaf 2020.

 

 

Daling investeringsaftrek

 

Eenmanszaken en kleine vennootschappen kunnen op nieuwe investeringen de investeringsaftrek toepassen, m.u.v. investeringen waarvan het gebruik aan derden wordt afgestaan, personenwagens en goederen die niet volledig beroepsmatig gebruikt worden. Deze fiscale aftrek komt bovenop de afschrijvingen. De investeringsaftrek wordt verlaagd van 20% in 2019 naar 8% in 2020, ofwel een vermindering van de fiscale aftrek in het jaar van aankoop met 12%.

 

 

Daling vennootschapsbelasting

 

Vanaf aanslagjaar 2021, ofwel kalenderjaar 2020 indien de afsluitdatum 31 december is, daalt het tarief in de vennootschapsbelasting van 29,58% naar 25%. Het verlaagde tarief op de eerste 100.000 euro winst daalt, weliswaar beperkt, van 20,40% naar 20%. De lagere percentages zorgen ervoor dat eenzelfde kost minder belastingvoordeel oplevert.

 

 

Wijziging autofiscaliteit

 

Vanaf aanslagjaar 2021 wijzigt eveneens de formule om te bepalen in welke mate de kosten van personenwagens aftrekbaar zijn. Voor quasi alle wagens daalt het aftrekbaar percentage, voor sommige modellen daalt het percentage met liefst 25%.

 

Indien de wagen nog in 2019 wordt aangekocht, kan de eerste afschrijving – die niet pro rata temporis moet beperkt worden – nog aan de gunstigere percentages afgetrokken worden, evenals de BIV.

 

 

Voorbeeld

 

Indien een kleine vennootschap investeert in een nieuwe machine voor eigen gebruik van 100.000 euro kan het verschil in belastingvoordeel tussen een investering op 31 december 2019 en 1 januari 2020 tot 5.748 euro oplopen. Investeren loont, zeker in 2019.

 

 

Stijgende rente

 

De ECB verlaagde op 12 september de korte termijn rente van -0,4% naar -0,5%. Zo wil de centrale bank de banken aanmoedigen om nog vlotter kredieten toe te kennen. De korte termijn rente (op 12 maanden), die bepaald wordt door de geldmarkt, steeg echter van -0,384% tot -0,294% tussen 2 september en 21 oktober. Bovendien was de lange termijn rente (op 10 jaar), die wordt gebaseerd op macro-economische voorspellingen, op 16 oktober voor het eerst sinds augustus terug positief. Ondanks het expansief rentebeleid van de ECB, wordt verwacht dat deze stijging zich de komende maanden zal voortzetten. Deze verwachte rentestijging, kan een motivatie zijn om in 2019 nog investeringen door te voeren.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties