Nieuwe ESF-oproep voor opleidingen

deel dit nieuws

Om het levenslang leren aan te moedigen lanceerde ESF-Vlaanderen op 1 december een projectoproep rond opleidingen voor werkenden. Ondernemingen en organisaties kunnen tot 80.000 euro steun bekomen als ze hun werknemers in de komende jaren bepaalde opleidingen laten volgen. 

 

 

Wat?

 

De opleidingen moeten kaderen binnen de 8 clusters van 21ste-eeuwse vaardigheden: 

  1. digitale geletterdheid 
  2. communiceren 
  3. creatief denken en handelen 
  4. kritisch denken 
  5. probleemoplossend denken en handelen 
  6. samenwerken 
  7. sociale en culturele vaardigheden 
  8. zelfregulering 

Enkel werknemers die hoogstens over een diploma secundair onderwijs beschikken en vijftigplussers komen in aanmerking als cursist. 

 

 

Voor wie?

 

De oproep richt zich prioritair op KMO’s.  Pas als het budget nog toereikend is komen ook grote ondernemingen in aanmerking.  

 

 

Hoeveel? 

 

De subsidie voorziet een tussenkomst van 70% (voor KO’s) of 50% (voor MO’s en GO’s) in gemaakte en aangetoonde opleidingskosten en bedraagt maximum 80.000 euro.   

 

 

Hoe aanvragen? 

 

Een projectvoorstel moet via de online ESF-applicatie op www.esf-agentschap.be ingediend worden. 

 

 

Wanneer? 

 

De oproep staat nog open tot 28 februari 2020. Na goedkeuring van het projectvoorstel kunnen de opleidingen starten op 1 juni 2020 voor een periode van 15 maanden. De uiterste einddatum van het opleidingsproject is bijgevolg 31 augustus 2021. 

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties