Uw V.O.F. of Comm.V. ontbinden en vereffenen in één akte? Doe dit nog vóór 1 januari 2020!

deel dit nieuws

De algemene procedure tot ontbinding van vennootschappen is op vandaag niet van toepassing op de V.O.F. en de Comm.V..

 

Deze procedure schrijft o.a. voor dat bij een ontbinding minstens het volgende is vereist:

  • Verslag bestuursorgaan;
  • Staat van activa en passiva minder dan drie maand oud voor akte vereffening;
  • Controleverslag van bedrijfsrevisor.

Ook volgens het nieuwe vennootschapsrecht zal bij een gewone ontbinding en vereffening bovenstaande formaliteiten niet worden vereist bij een V.O.F. en een Comm.V. Wel wordt de procedure van de zogenaamde ééndagsprocedure gewijzigd, ook de V.O.F. en de Comm.V. zal namelijk bovenstaande formaliteiten in dit geval moeten respecteren.

 

Belangrijk om te onthouden is dus dat er voor een ééndagsprocedure (ontbinding en vereffening in één akte) in de V.O.F. en de Comm. V.  vóór 1 januari 2020 bijvoorbeeld geen controleverslag van de bedrijfsrevisor vereist is, terwijl dit wel het geval zal zijn na 1 januari 2020.  

 

M.a.w. indien men zijn/haar V.O.F. of Comm.V. in de onmiddellijke toekomst wenst te ontbinden en vereffenen via de ééndagsprocedure is het aan te raden om dit nog vóór 1 januari 2020 te doen om kosten te besparen. Dit is ook het geval wanneer de V.O.F. of Comm.V. nog volgens het oude recht blijft verder bestaan, want alle bepalingen omtrent de vereffening zijn van dwingend recht en dus automatisch van toepassing op alle vennootschappen vanaf 1 januari 2020.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties