What’s in a name

deel dit nieuws

Vanaf 1 januari 2020 moeten vennootschappen de nieuwe benaming van hun rechtsvorm gebruiken, zonder dat hun statuten reeds werden aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Hieronder wordt de nieuwe benaming van de vennootschappen en hun bijhorende afkorting opgelijst:

 

 

In alle akten, facturen, en andere stukken van vennootschappen moeten deze benamingen aldus met ingang van 1 januari 2020 worden gebruikt.

 

Aandachtspunt: een coöperatieve vennootschap die vanaf 1 januari 2020 niet voldoet aan het coöperatief gedachtengoed (zoals een advocatenvennootschap) moet reeds de benaming van de “BV” hanteren, zelfs indien deze vennootschap nog niet werd omgevormd naar een BV. De coöperatieve vennootschap moet namelijk de dwingende bepalingen (waaronder de bepaling i.v.m. de nieuwe benamingen) in acht nemen die op de BV van toepassing zijn.

 

Maar niet enkel de vennootschapsnaam zelf wijzigt, ook andere begrippen (waaronder het begrip “zaakvoerder” en “vennoot”) verdwijnen in bepaalde vennootschapsvormen.  In een BV spreken we sinds 1 januari 2020 van een bestuurder i.p.v. een zaakvoerder. Hetzelfde geldt voor het begrip “vennoot”. In een BV gebruiken we voortaan het begrip aandeelhouder.

 

In alle stukken van vennootschappen (waaronder verslaggeving, akten,…) moet deze nieuwe terminologie met ingang van 1 januari 2020 worden gebruikt.

 

Let wel: in een maatschap (en bijgevolg ook in een VOF en een CommV) spreekt men nog steeds van een zaakvoerder en een vennoot. In de NV en de CVBA gebruikten we reeds de term “bestuurder”.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties