Nieuws  |  

18.01.2022

Reageer tijdig bij verkeersovertreding met wagen van de vennootschap

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het overkomt iedereen wel eens: op het weg naar het werk word je geflitst met de wagen. Enige tijd later belandt er een pv in de bus die vaak zonder betwisten betaald wordt. Gaat het echter om een wagen ingeschreven op naam van de vennootschap, dan is het raadzaam om deze pv met de nodige aandacht door te nemen en de identiteit van de bestuurder tijdig mee te delen aan het parket. Doe je dit niet dan riskeer je tweemaal te moeten betalen: éénmaal voor je verkeersovertreding en éénmaal voor het niet identificeren van de natuurlijke persoon. 

 

Wettelijk verplicht om natuurlijke persoon te identificeren

Wanneer je een pv ontvangt wegens een verkeersovertreding met een wagen ingeschreven op naam van de vennootschap, is het extra opletten geblazen. Het is evident dat een vennootschap niet zelf een verkeersovertreding kan begaan, de wetgever wil dan ook de correcte natuurlijke persoon viseren. De Wegverkeerswet bepaalt daarom dat wanneer een verkeersovertreding wordt begaan met een voertuig die is ingeschreven op naam van een rechtspersoon. De identiteit van de bestuurder dient meegedeeld te worden binnen een termijn van 15 dagen en dit te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

Concreet betekent dit dat je samen met het proces-verbaal een inlichtingenformulier krijgt waarop je de natuurlijke persoon-bestuurder dient kenbaar te maken. Belangrijk hierbij is dat de verplichting rust op de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigd, m.a.w. niet op de werknemer zelf.

 

Hoe identificeer ik de bestuurder van de verkeersovertreding?

  1. Log in op  www.justonweb.be/fines met het pv-nummer en de identificatiecode.
  2. Klik op “betwisting” en vul de gegevens van de bestuurder in op het online formulier.
  3. Print het ingevulde formulier af, onderteken het en stuur het via de post binnen de 15 dagen naar PB 30046, 1000 Brussel.

Indien je tijdig de identiteit van de bestuurder hebt meegedeeld, heeft het parket de mogelijkheid om – indien de aard van de overtreding dit nodig acht – de effectieve bestuurder te dagvaarden voor de politierechtbank. Indien het echter een “kleine” overtreding betreft, zal het betalen van de boete voldoende zijn.

 

Niet identificeren is extra boete riskeren

Indien je echter niet tijdig de identiteit van de bestuurder hebt meegedeeld, kan er een gevangenisstraf en/of een geldboete worden opgelegd. In de praktijk komt de sanctie er vaak op neer dat de vennootschap een geldboete zal krijgen van minimum 1.600 euro tot maximum 32.000 euro.

Laat ontvangen pv’s dus niet rondslingeren en reageer tijdig!

 

Heb je hieromtrent nog vragen? Contacteer ons dan hier.

Of maak hier een afspraak met jouw Titeca pro expert.