Aangifte taks op de effectenrekening: uiterlijk 11 juli!

deel deze publicatie

Effectentaks

 

De effectentaks is een vermogenstaks van 0,15%, ingevoerd dd. 1 januari 2018, voor natuurlijke personen die een binnen- en/of buitenlandse effectenrekening bezitten met een gemiddelde waarde van hoger of gelijk aan 500.000 euro.

 

De eerste referentieperiode van de taks op effectenrekeningen liep af op 30 september 2018. Indien de grens van 500.000 euro werd overschreden, kon men tot 30 november beslissen of de taks d.m.v. de ‘opt-in’ moest worden ingehouden door de financiële instellingen of niet. Het effectief indienen van de aangifte of een regularisatie van de te veel/weinig betaalde taks dringt nu aan. 

 

 

Aangifte taks op effectenrekeningen: 

 

Indien er niet werd geopteerd om de “opt-in” toe te passen (buitenlandse instellingen deden dit niet), dan moet er nog een aangifte van de taks op de effectenrekeningen worden ingediend. Dit kan een individuele aangifte (aangifte via Myminfin) zijn, maar ook een gezamenlijke aangifte indien de effectenrekening wordt aangehouden door meerdere titularissen (aangifte op papier).

 

De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag voor indiening van de aangifte in de personenbelasting gebeuren (uiterlijk 11 juli 2019). De betaling dient vervolgens uiterlijk voor 31 augustus 2019 te worden verricht!

 

Voor rekeningen in het buitenland moet er een overzicht worden opgevraagd met de gemiddelde waarde van de effectenrekeningen op volgende drie meetpunten: 31/03/2018, 30/06/2018 en 30/09/2018. Deze worden niet automatisch meegedeeld in vergelijking met de Belgische financiële instellingen.

 

 

Regularisatie taks op effectenrekeningen:      

 

Indien er bij de opt-in teveel taks werd ingehouden of werd aangegeven dan wettelijk verschuldigd was, kan er een verzoek tot teruggaaf worden ingediend.

De vraag tot teruggaaf moet uiterlijk op de laatste werkdag van het jaar volgende op het jaar waarin de referentieperiode geëindigd is worden aangevraagd (nl. 31 december 2019).

 

 

Te ondernemen stappen:

 

  1. Indien de totale waarde van uw binnen- en buitenlandse effectenrekeningen in 2018 de grens van 500.000 euro heeft overschreden
    • dubbelcheck of de taks al reeds correct ingehouden is (Opt-in). Zo niet contacteer uw klantverantwoordelijke binnen Titeca.
    • Indien er buitenlandse rekeningen zijn vraag dan tijdig de nodige papieren aan (namelijk een overzicht van de standen op de drie meetpunten 31/03/2018, 30/06/2018 en 30/09/2018) !
  2. Indien er in november 2018 teveel taks is ingehouden, dan kan de teruggaafprocedure in gang worden gestoken.

Met de indieningsperiode van 11 juli 2019 in het zicht, zal er snel moeten worden gehandeld!

 

 

Boetes:

 

In het geval van niet aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of onvolledige aangifte, alsook de laattijdige betaling van de taks, kan een boete worden opgelegd van 10% tot 200%

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties