Vestigingswet voor gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft

deel deze publicatie

De vestigingswet, wat is het?

 

De vestigingswet schrijft voor dat bepaalde beroepen, door Belgen, enkel uitgeoefend mogen worden wanneer het bewijs wordt geleverd van beroepsbekwaamheid. Via een opleiding en bijhorend attest leverde je, tot nu toe, het bewijs dat je de specifieke beroepskennis verworven had.

 

Dit principe is echter strijdig met de Europese regelgeving. De regels voor Belgische onderdanen zijn strenger dan voor andere EU-onderdanen. Vlaanderen mag niet langer dezelfde strenge voorwaarden opleggen aan EU-onderdanen wanneer die zich hier willen vestigen.

 

Europa is ten strijde getrokken tegen deze vestigingswetgeving en stelt nu strenge voorwaarden om deze te mogen behouden. Dit onder andere omdat de vestigingswet enkel de kwaliteit van de dienstverlening bij de start van de activiteit bepaalt. Door de snelle evoluties binnen de betreffende beroepen verzekert de vestigingswet niet het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening op lange termijn.

 

Het Brusselse en Waalse gewest staan voor dezelfde problematiek maar op hun antwoord is het nog afwachten.

Voor de volgende beroepen zal de vereiste beroepskennis nu afgeschaft worden:

 • Slager-groothandelaar
 • Beenhouwer-spekslager
 • Droogkuiser-verver
 • Restaurateur of traiteur-banketaannemer
 • Brood- en banketbakker
 • Dentaaltechnicus
 • Begrafenisondernemer
 • Motorvoertuigen intersectoraal
 • Motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton
 • Motorvoertuigen met een maximale waarde van meer dan 3,5 ton
 • Voetverzorger
 • Kapper
 • Masseur
 • Opticien

Deze beroepen mogen in de toekomst dus uitgeoefend worden door iedereen, ook zij die de beroepskennis hiervoor niet kunnen bewijzen!

 

De enige uitzondering hierop is de vereiste basiskennis van bedrijfsbeheer. Voor beroepen in de bouwsector en het beroep koeltechnicus en elektrotechniek is de verplichte beroepskennis nog van kracht. Deze laatste vereiste beroepsbekwaamheden verdwijnen mogelijk in een latere fase.

 

Wat met kwaliteitscontrole?

 

De kwaliteitscontrole zal sector per sector opgevangen worden. Wanneer er reeds een overheidsdienst met een bepaalde controlefunctie bestaat, zal deze dienst ingezet worden om over de beroepskwaliteit te waken. Het kan gaan om controles door externen zoals FAVV, FAGG, kwaliteitslabels binnen sectoren, permanente opleiding, …

 

Welke impact?

 

Dit is een voorlopige principiële beslissing van de Vlaamse Regering. Deze moet nog bevestigd worden met een besluit van de Vlaamse Regering, gevolgd door een publicatie in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regeling treedt vermoedelijk in werking begin 2018. Tot dan blijft de vereiste van bewijs van de specifieke beroepsbekwaamheid gelden. Het blijft wachten op een overgangsregeling van de Vlaamse overheid.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties