De verplichte inschrijving van de syndicus in de KBO

deel deze publicatie

Inleiding

 

Elke Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) moet zich vandaag inschrijven bij de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Hierdoor ontvangt ook een appartementsgebouw, een kantorencomplex of bedrijvenpark een ondernemingsnummer (KBO-nummer), dat verplicht op alle briefwisseling vermeld dient te worden.

 

Met het ‘Koninklijk Besluit betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen’ van 15 maart 2017, zullen ook syndici zich persoonlijk moeten laten inschrijven bij de KBO via een ondernemingsloket.

 

Begrippen

 

Vereniging van Mede-eigenaars

Een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) ontstaat zodra een gebouw of groep van gebouwen meer dan één eigenaar heeft en er een basisakte (= authentieke akte van mede-eigendom) bestaat. Een VME is een rechtspersoon, bestaande uit de mede-eigenaars en de syndicus.

 

Een syndicus

Een syndicus staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw of een groep gebouwen.

 

VME opgericht op of na 1 april 2017

 

Een nieuwe syndicus zal zich vanaf 1 april 2017, ten laatste op de dag voor de datum waarop de opdracht als syndicus start, moeten aanmelden bij een ondernemingsloket. Bovendien is de syndicus verplicht om elke wijziging of doorhaling van de gegevens mee te delen aan het ondernemingsloket.

 

VME opgericht voor 1 april 2017

 

Als de Vereniging van Mede-eigenaars is opgericht vóór 1 april 2017, dan dient de syndicus zijn inschrijving binnen het jaar in orde te brengen, dus ten laatste op 31 maart 2018.

 

Voor welke syndici is de inschrijving verplicht?

De inschrijving is verplicht voor elke syndicus, professioneel of niet-professioneel, fysiek persoon of rechtspersoon. Ook een voorlopige syndicus moet ingeschreven zijn.

 

Prijs

De inschrijving kost 85,50 euro (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari).

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties