Assistentiewoningen: een investering voor nu en later

deel deze publicatie

Door de vergrijzing van de bevolking is het concept “ouderenzorg” over de jaren heen aanzienlijk geëvolueerd. Van de tijd waar een gezin hulpbehoevende oma of opa in huis nam, naar de (thans overbevolkte) rusthuizen en serviceflats, tot de huidige hype: de assistentiewoningen.

 

Assistentiewoningen zijn individuele flats met elk hun eigen keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer, maar in combinatie met een bepaalde, gegarandeerde zorg. Zo is er 24u/24u een noodalarm beschikbaar voor de bewoners en is er een centraal (fysiek) aanspreekpunt onder de hoedanigheid van een woonassistent. Deze woonassistent staat in voor alle praktische en administratieve beslommeringen van de bewoners, waaronder bv. de organisatie van thuiszorg, van poets- en klusdiensten, van administratieve formaliteiten voor het ziekenfonds, …

 

De wetgever is mee op de kar gesprongen en heeft sinds 2009 een wettelijk kader gecreëerd voor de assistentiewoningen.

 

De investering in assistentiewoningen wordt zelfs fiscaal aantrekkelijk gemaakt: zo is de verkoop van een erkende assistentiewoning onderworpen aan een 12%-btw regime, op voorwaarde dat de assistentiewoning 15 jaar lang erkend blijft. Daarenboven is er ook de mogelijkheid om geen onroerende voorheffing te betalen (mits een specifieke aanvraag).

 

Op vlak van beheer wordt u als investeerder evenzeer in de watten gelegd want bij een erkende groep van assistentiewoningen is een beheersinstantie aangeduid die diverse administratieve taken van de investeerder-eigenaar overneemt, waaronder de zoektocht naar en het afsluiten van contracten met een huurder.

 

Tot slot is er weinig kans op leegstand, gelet op de grote vraag naar assistentiewoningen, hetgeen een investering in één of meerdere assistentiewoningen, een investering maakt die rendeert.

 

Eens de beslissing is gevallen om de investering aan te gaan, is het van groot belang dat ook juridisch alle overeenkomsten tot in de puntjes kloppen. Niet alleen dienen de overeenkomsten te voldoen aan de bestaande wetgeving, het is ook van belang dat alle situaties worden ondervangen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de eigenaar zelf zijn/haar flat wenst te betrekken terwijl er nog iemand anders in woont? Daarenboven zijn er ook veel partijen die met elk hun eigen belangen samenkomen, denk maar aan de projectontwikkelaar, eigenaar, bewoner, beheersinstantie, woonassistent en de syndicus. Een juridisch sterk geheel, is dus essentieel.

 

Hieronder de twee belangrijkste overeenkomsten iets verder toegelicht.

 

1. Overeenkomst ter beschikkingstelling

Deze overeenkomst is de overeenkomst tussen de eigenaar en de beheersinstantie waarbij de eigenaar zich ertoe verbindt om zijn/haar aangekochte flat ter beschikking te stellen aan de beheersinstantie met oog op verhuring. Uiteraard zal de eigenaar hiervoor een vergoeding verkrijgen die verder dient te worden gespecifieerd in deze overeenkomst. Daarnaast dient ook uitgeschreven te worden wie het risico zal dragen indien de flat toch leeg zou komen te staan of het risico van niet-betaling door de bewoner.

 

Omdat het vaak de bedoeling zal zijn van een eigenaar om naast de investering uiteindelijk ook zelf de flat te betrekken, is het van belang om een regeling te voorzien in het bijzonder voor het geval de flat op dat moment verhuurd wordt. Ook kan in de overeenkomst een regeling voorzien worden voor andere personen die voorrang krijgen om de flat te betrekken (denk bijvoorbeeld aan de ouders van de eigenaar).

 

2. Woonovereenkomst

De overeenkomst waarover de wetgever het meeste regelt, is de woonovereenkomst tussen de beheersinstantie en de bewoner van de flat. De wetgever voorziet bijvoorbeeld in de verplichting om een bepaalde basis dienst- en zorgverlening aan te bieden. Zo moet er een woonassistent worden aangesteld die moet fungeren als fysiek aanspreekpunt voor de bewoners; dient crisis- en overbruggingszorg voorzien te worden en moet een 24u/24u noodoproepsysteem aanwezig zijn. Ook een ontmoetingsruimte waar o.a. de bewoners samen kunnen komen of groepsactiviteiten kunnen georganiseerd worden, is een wettelijke verplichting om als groep assistentiewoningen erkend te kunnen worden.

 

Naast de basis dienst- en zorgverlening is de samenstelling van de dagprijs een essentieel element van deze overeenkomst waarbij wordt verduidelijkt welk bedrag geldt als vergoeding voor bewoning, als vergoeding voor de basisdienstverlening en als vergoeding voor de gemene kosten.

 

Overige zaken die juridisch correct dienen te worden uitgeschreven zijn onder andere de regeling inzake aansprakelijkheid en verzekeringen, regeling bij overlijden van de bewoner (bv. leeghalen flat), extra diensten die aanleiding geven tot een extra vergoeding (bv. strijkdienst, klusjesdienst of groepsactiviteiten) en opzegtermijnen.

 

Er komt contractueel heel wat bij de opzet van een assistentiewoningproject kijken. Het is dan ook van groot belang dat wanneer u de sprong waagt, voldoende bent ingelicht over de mogelijkheden en wetgeving. Titeca Accountancy kan U hierbij van A tot Z bijstaan, zowel als investeerder als projectleider.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties