Volg ons

Vooruitzicht autofiscaliteit 2018-2020

deel deze publicatie

Wijzigingen in de personenbelasting

Op vlak van personenbelasting zal de aftrekbaarheid van autokosten wijzigen zodat dit gelijk zal lopen met de vennootschapsbelasting. Vanaf aanslagjaar 2019 zal de aftrekbaarheid van de autokosten ook volgens de co2-schalen uit de vennootschapsbelasting. De aftrek zal dus vermoedelijk volgens volgende schalen gebeuren:

CO2-uitstoot diesel

CO2-uitstoot benzine

Aftrek%

< 60 g

< 60 g

100%

> 60 tot 105 g

> 60 tot 105 g

90%

> 105 tot 115 g

> 105 tot 125 g

80%

> 115 tot 145 g

> 125 tot 155 g

75%

> 145 tot 170 g

> 155 tot 180 g

70%

> 170 tot 195 g

> 180 tot 205 g

60%

> 195 g of geen CO2 gekend

> 205 g of geen gegevens beschikbaar

50%

Er zou wel een minimumaftrekbaarheid van 75% ingevoerd worden in de personenbelasting. Daarnaast zou ook de regeling van meerwaarden uit de vennootschapsbelasting overgenomen worden in de personenbelasting.

 

Wijzingen algemeen

Vanaf aanslagjaar 2021 zal de aftrekbaarheid van autokosten in zijn geheel wijzigen (dus zowel personen- als vennootschapsbelasting). Vanaf dan zal de aftrekbaarheid niet worden bepaald aan de hand van schalen maar wel aan de hand van formules. De formules zullen vanaf dan ook gelden voor de brandstofkosten. Deze formules zullen de volgende zijn:

Dieselwagens:

  • 120% - (0,5% x aantal gram co2/km)
  • min.: 50% max.: 100%         

Benzinewagens:

  • 120% - (0,5% x aantal gram co2/km x 0,95)
  • min.: 50% max.: 100%         

Aardgas:

  • 120% - (0,5% x aantal gram co2/km x 0,90)
  • min.: 50% max.: 100%         

Indien de co2-uitstoot echter hoger is dan 200gr/km, daalt het minimum naar 40%. Merk ook op dat ook voor elektrische wagens een maximum van 100% zal gelden vanaf AJ 2021. De aftrekbaarheid van doorgerekende autokosten (indien 1 op 1 doorgerekend) zullen wel steeds 100% zijn.

 

Wijzigingen voor ‘fake hybrides’

Indien een wagen als ‘fake hybride’ wordt beschouwd, dan zal de co2-uitstoot om zowel de aftrekbaarheid van de kosten als het VAA te berekenen niet langer overeenstemmen met deze op het roze formulier. Bij dergelijke wagens moet de co2-uitstoot genomen worden van een overeenstemmend voertuig met enkel een brandstofmotor. Indien geen dergelijk voertuig bestaat, moet de co2-uitstoot van het roze formulier vermenigvuldigd worden met 2,5.

Een wagen wordt als ‘fake hybride’ beschouwd indien de batterijcapaciteit lager is dan 0,6 Kwh per 100kg wagengewicht en de wagen zowel over een brandstofmotor en een batterij geschikt indien die batterij kan opgeladen worden via het stopcontact (= plug in-hybride).

Bovenstaande regeling treedt in werking vanaf aanslagjaar 2021. Echter, wagens die voor 1/01/2018 aangekocht worden, zullen pas vanaf aanslagjaar 2023 onder deze nieuwe regeling vallen. Indien wordt overgewogen om een dergelijke hybride aan te kopen, wacht u best niet tot 2018.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties