Adiós attest bedrijfsbeheer en vestigings-reglementering

deel deze publicatie

Vanaf 1 september moet er geen attest bedrijfsbeheer meer worden voorgelegd om een eigen zaak te kunnen starten. Dit komt er in navolging van de afschaffing van de vestigingswet die is ingegaan op 1 januari 2018.

 

 

Algemeen

 

Tot voor kort moest elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Vlaanderen een handelsactiviteit wenste uit te oefenen, verplicht een attest basiskennis bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. In het geval van een gereglementeerd beroep diende eveneens een specifieke beroepsbekwaamheid voorgelegd te worden.

 

Met de afschaffing van deze attesten is België het laatste land in Europa die van dit ouderwetse systeem afstapt.

 

 

Wat verandert er?

 

Sinds 1 januari 2018 is er een bijna volledige opheffing van het bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen. Enkel bedrijven uit de bouwsector, het beroep van koeltechnicus en elektrotechniek blijven gereglementeerd en moeten nog de nodige bekwaamheid kunnen voorleggen.

 

De regelgeving omtrent de vrijstelling van de voorlegging van het bedrijfsattest gaat in op 1 september 2018. Dit betekent echter wel dat alle zaken die zijn opgericht vóór deze datum zonder attest als een niet geldige oprichting zullen worden aanschouwd!

 

Tegenover de versoepeling van de regelgeving staat er een toename aan belang van het financieel plan en zullen er eveneens meer en strengere controles door externen worden verricht zoals het FAVV, FAGG,… .

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties