Verplichte tienjarige aansprakelijkheids-verzekering voor bouwactoren

deel deze publicatie

Vanaf 1 juli 2018 zijn bouwactoren (met uitzondering van de bouwpromotoren) verplicht zich te verzekeren voor de tienjarige aansprakelijkheid voor het uitvoeren van werken in onroerende staat aan woningen of appartementen waarbij het verplicht is beroep te doen op een architect. Voor de architect is deze verplichte verzekering niet nieuw, maar voortaan wordt deze uitgebreid naar aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector, zijnde iedereen die in het bouwproces betrokken is en instaat voor de stevigheid en waterdichtheid.

 

Door het uitbreiden van de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering naar andere bouwactoren wil de wetgever de bouwheer van een bouw- of renovatieproject beter beschermen. Het herstel van ernstige gebreken aan een gebouw, gaat immers veelal gepaard met een aanzienlijk kostenplaatje. De verzekering komt tussen wanneer na aanvaarding van de werken, de woning ernstige gebreken vertoont die de stevigheid of stabiliteit in het gedrang brengen of wanneer deze niet waterdicht is en dit de stevigheid en de stabiliteit aantast.

 

De verzekering biedt voor de bouwheer evenwel niet in alle gevallen soelaas. Zij geldt met name niet:

  • Voor gebreken die zich reeds duidelijk manifesteren tijdens de bouw;
  • Voor gebreken die zich voordoen na aanvaarding van de werken maar de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengen, en aldus niet binnen de tienjarige aansprakelijkheid vallen;
  • Voor gebreken met betrekking tot gebouwen die geen particuliere woning zijn.

In deze gevallen zal de verzekerde beroepsaansprakelijkheid van de architect of een eventuele ABR-verzekering van de hoofdaannemer uitkomst kunnen brengen.

 

Voor minder zware gebreken die opduiken na aanvaarding van de werken, is het raadzaam dit als bouwheer zo snel mogelijk te melden aan de aannemer of de architect waarbij in geval van betwisting een minnelijke expertise vaak de beste oplossing zal vormen.

 

Naast het afsluiten van de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering zal de betrokken bouwonderneming ook steeds in staat moeten zijn om hiervan het bewijs te leveren. Voorafgaandelijk aan het starten van het bouwproject zal de bouwonderneming een verzekeringsattest dienen voor te leggen aan de bouwheer en de architect waaruit blijkt dat haar verzekeringsverplichting is nagekomen. Het attest dient tevens te worden overhandigd aan de RSZ door de aannemer belast met de registratie van de meldingen van werken. Of de verzekeringsplicht daadwerkelijk werd nageleefd, is een verantwoordelijkheid die rust op de architect.

 

De wet is van toepassing voor alle werken in onroerende staat waarvoor de definitieve bouwvergunning na voormelde datum van 1 juli 2018 wordt afgeleverd.​​​

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties