MAY-DAY, MAYDAY?!

deel deze publicatie

Liefst 937 dagen nadat de Britten per referendum gekozen hebben voor een vertrek uit de Europese Unie, verloor Theresa May op 15 januari 2019 op verpletterende wijze de stemming over de Brexitdeal in het Lagerhuis. Met nog een tweetal maanden te gaan tot het Britse vertrek, stijgt de Brexitkoorts zienderogen. De Britten bereiden zich alvast voor op de chaos. Maar hoe navigeer je naar een Brexit die nog alle kanten uit kan? Eén ding is zeker, bedrijven maken zich best zo snel mogelijk Brexitproof. Een uitstap uit de Europese Unie betekent namelijk het einde van het vrij verkeer van handel, goederen en personen.

 

 

Bereid uw onderneming voor op de Brexit

 

Handelsactiviteiten

Wat de afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk ook worden, de Brexit kan belangrijke gevolgen hebben:

 

Douaneprocedures

Blijven de Britten bij hun standpunt, dan verlaat op 29 maart 2019 het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en betekent dit tussen partijen het einde van de interne markt. Hierdoor zullen douaneformaliteiten van toepassing worden voor alle zendingen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

 

Minister van Financiën Alexander De Croo waarschuwde reeds dat vier op vijf Belgische bedrijven niet voorbereid zijn op de Brexit. Belangrijkste reden hiertoe is dat de douaneformaliteiten die gepaard gaan met de Brexit voor heel wat ondernemingen onbekend terrein zijn. Belgische bedrijven dreigen immers geconfronteerd te worden met douanetarieven, controles en handelsbelemmeringen.

 

Het zal dus belangrijk worden om na te gaan wat de gevolgen zijn die gepaard gaan met de invoer uit het VK en/ of uitvoer naar het VK. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan volgende zaken:

 

 • Beschik ik reeds over een EORI-nummer?
 • Kunnen bepaalde douanevergunningen mijn logistiek proces versnellen?
 • Welke invoerrechten zullen verschuldigd zijn?
 • Beschik ik over de nodige kennis en/of software om de vereiste douaneaangiftes in te vullen?
 • Beschik ik over de nodige (technische) vergunningen om alle douaneformaliteiten te voldoen?
 • Hoe rekening houden met vertragingen die zich kunnen voordoen ten gevolge van de grenscontroles?
 • Dien ik rekening te houden met bijzondere procedures inzake accijnsgoederen?
 • Werden er reeds Incoterms voorzien in contracten?
 • Is er bescherming vereist voor wisselkoersschommelingen?

Effect van de Brexit op de logistiek

De tussenkomst van de douane en allerhande keurinstellingen voor producten en leveringen naar of uit het VK brengen ook heel wat administratieve implicaties met zich mee. Denk hierbij aan de aangiftes en controles aan de grensposten. Wat betekent die extra wachttijd en procedurekosten voor de logistiek van uw onderneming? Krijgt u uw product wel tijdig in het VK? Moet eventueel een voorraad worden aangelegd in het VK om efficiënt te werk te blijven gaan?

 

Personeel

Ondernemingen die personeel te werk stellen in het Verenigd Koninkrijk, al dan niet met een vaste inrichting, of die Britse werknemers in dienst hebben, zullen worden geconfronteerd met verplichte bijkomende administratieve verplichtingen om de tewerkstelling verder te kunnen laten uitvoeren. Door de Brexit zal men nl. niet langer vrijgesteld zijn van de voorwaarde van het voorleggen van een arbeidsvergunning en geldige verblijfsvergunning.

 

In het voorstel van Theresa May staat momenteel een overgangsperiode (“implementatieperiode”) opgenomen die voorziet in een tijdelijke verderzetting van het vrij verkeer van werknemers tot 31 december 2020, doch gezien de verwerping van het voorstel bereidt men zich als onderneming best voor om bepaalde vergunningen aan te vragen of eventueel te voorzien in een vervroegde terugkeer van uitgestuurd personeel.

 

Concurrenten

Ook al handelt u niet zelf rechtstreeks met het VK, toch kan men ook indirect de gevolgen van de Brexit ondervinden. Klanten die bv. exporteren naar het VK en te maken krijgen met minder afzet. Een toeleverancier die plots minder producten aankoopt uit het VK… Factoren die mogelijks ook op uw eigen productieketen een invloed zullen hebben.

 

BTW

Stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dan zal er vanaf 29 maart 2019 ook inzake btw sprake zijn over “in- en uitvoer” van goederen. Deze verrichtingen worden btw-technisch anders verwerkt dan leveringen van/naar een land in de EU. Na de Brexit wordt het VK immers beschouwd als derde land inzake btw.

 

Beide transacties resulteren evenwel in verschillende vragen:

 • Hoe moet ik als leverancier de uitvoer bewijzen?
 • Welk btw-regime zal van toepassing zijn?
 • Wat zullen mijn btw-verplichtingen zijn als Belgische leverancier of afnemer?
 • Impact op btw-teruggaven?
 • Eventuele E.T.14.000 vergunning vereist?

Overige gevolgen

Zoals reeds vermeld, komt er door de Brexit een einde aan het vrij verkeer van personen.

 

De vraag stelt zich dus hoe de Brexit bv. een impact zal hebben op het toerisme van en naar het VK. Zal men opnieuw onderworpen worden aan identiteitscontroles wanneer men van en naar het Verenigd Koninkrijk wenst te reizen? Het VK is nl. ook geen lid van de Schengenzone…

 

Maar is heerst ook grote onzekerheid naar de geldigheid van o.a. het rijbewijs. Zullen wij als Europeanen wel nog met de wagen mogen rijden in het VK? Mogen Britten nog rijden in België? Wat met erkenning van diploma’s? …

 

 

Conclusie: Onzekerheid troef

 

Het blijft voorlopig een open vraag hoe het nu precies verder moet. Hoe de handelsrelatie met het VK er uiteindelijk zal uitzien, is voor ieder een ongekend gegeven. Er is aldus nog geen duidelijkheid over alle exacte gevolgen en over de tijdspanne waarin de veranderingen zich zullen voordoen. Het VK heeft wel haar wil uitgedrukt om uit de interne markt en uit de douane-unie te stappen. Tijdig de nodige stappen ondernemen is aldus een must, een blik vooruit werpen kan immers nooit geen kwaad.

 

Mocht u vragen hebben over de concrete impact op uw onderneming en de verdere ontwikkeling van de Brexit, neem dan zeker contact op met uw klantverantwoordelijke of contacteer ons op volgend mailadres: brexit@titeca.be.

Gerelateerde publicaties