Check inhoudingsplicht online

deel deze publicatie

Opdrachtgevers en onderaannemers die in werken in onroerende staat (de bouwsector en haar nevenactiviteiten zoals schoonmaak , elektriciens, etc.) laten uitvoeren of actief zijn in de vlees- of de bewakingssector of een onderneming zijn die stortklaar beton levert, dienen steeds na te gaan of de contractpartijen waarmee ze samenwerken geen fiscale en/of sociale schulden hebben. 

 

 

Voorbeelden: 

 

  • Een vennootschap in de horecasector laat verbouwing uitvoeren aan hun brasserie. De vennootschap is opdrachtgever en onderworpen aan de inhoudingsplicht.
  • Pukkelpop The Factory BVBA doet een beroep op een externe bewakingsfirma om de toegangscontrole op zich te nemen. Voorafgaande aan de contractsluiting en betaling van de bewakingsfirma, moet Pukkelpop The Factory BVBA nagaan of deze bewakingsfirma geen achterstallige schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus.
  • Een toeleveringsbedrijf van varkens moet voorafgaand aan de levering van varkens aan een slachthuis, nagaan of het slachthuis geen achterstallige schulden heeft.
  • Sabine die haar huis laat verbouwen is geen inhoudingplicht verschuldigd ook al heeft de loodgieter die haar badkamer verbouwt sociale schulden. De inhoudingsplicht is nl. niet van toepassing op privépersonen.
  • Titeca Accountancy laat een tuinaannemer het groen rondom haar gebouw te Roeselare onderhouden. Titeca Accountancy is niet gehouden tot het nagaan van de inhoudingsplicht daar tuinbouw expliciet is uitgesloten uit de controleplicht sinds 1 april 2019.

Als medecontractant van een “schuldenaar” kan je nl. zelf (mede)aansprakelijk worden gesteld voor deze schulden met een maximale aansprakelijkheid gelijk aan de waarde van de factuur aan de schuldenaar. Bovendien riskeert je een bijkomende administratieve boete gelijk aan de waarde van de factuur van de schuldenaar-medecontractant.

 

De controleverplichting geldt zowel bij het afsluiten van het contract met de medecontractant, als bij betaling van elke factuur die ontvangen werd voor prestaties van de medecontractant. Zo kan het zijn dat er geen schulden zijn op het ogenblik van de het sluiten van het contract, maar wel bij betaling van de factuur 3 maanden later.

 

Zijn er schulden, dan moeten ondernemingen actief in één van bovenvermelde sectoren, in hun hoedanigheid als opdrachtgever, een bepaald percentage op het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (inhoudingsplicht gelijk aan 35%) en/of aan de FOD Financiën (inhoudingsplicht gelijk aan 15%).

 

 

Onlinedienst:

Check Inhoudingsplicht 

 

De online tool 'Check Inhoudingsplicht'  toont in een oogopslag of een Belgische medecontractant sociale of fiscale schulden heeft en of zij onderworpen is aan de inhoudingsplicht (betrokken sector). De controle gebeurt op basis van het ondernemingsnummer van de medecontractant en men ziet meteen het resultaat. Dient er een bedrag te worden ingehouden op de factuur, dan verwijst het systeem door naar de respectieve diensten van de RSZ en de FOD Financiën.

 

Via de online tool kan je als opdrachtgever of medecontractant een attest worden afgedrukt, waarin de status van de inhoudingsplicht is opgenomen. Indien er op dat ogenblik geen inhoudingsplicht geldt, is het attest geldig tot de laatste donderdag van die maand. Indien de factuur uiterlijk tegen dan wordt betaald, is er geen inhoudingsplicht. Indien er later wordt betaald, moet de status opnieuw worden nagegaan.

 

Geldt er wel een inhoudingsplicht, dan verkrijgt u een attest dat één dag geldig is. De onderaannemer kan immers op elk moment zelf beslissen om tot betaling over te gaan. Wordt de factuur niet betaald op de dag van consultatie, dan moet de website opnieuw worden geconsulteerd op het ogenblik van definitieve betaling van de factuur.

 

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer

051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties