Clean Power for Transport projectsubsidie

deel deze publicatie

De Vlaamse overheid wil de doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen bevorderen. Aan de hand van een actieplan 'Clean Power for Transport' wil ze de emissies verminderen door in te zetten op alternatieve brandstoffen/energie, milieuvriendelijke voertuigen en bijhorende infrastructuur.

 

De vierde projectoproep in dit actieplan, jaargang 2019, staat open van 23 tot en met 27 september 2019.

 

 

1. Wie komt in aanmerking?

 

Deze maatregel richt zich tot ondernemingen, besturen en organisaties in het Vlaams Gewest. .

 

 

2. Wat komt in aanmerking?

 

In de vierde oproep (oproep 2019) kunnen projecten worden gesubsidieerd over volgende thema's:

 

Thema 1: laadinfrastructuur voor de elektrificatie van de voertuigvloot bij bedrijven en organisaties 

Hier wordt vooral gemikt op bedrijven die (een deel van) hun vloot willen elektrificeren en daartoe zelf laadinfrastructuur plaatsen. Het kan hierbij over normaal of snel laden van wagens gaan of over het laden van andere voertuigen, zoals e-bikes. Voor het eerst kan aansluiting gevonden worden bij al bestaande overkoepelende projecten ‘Platform elektrische bedrijfswagens’ en ‘One stop shop elektrische bedrijfswagens’.

 

Thema 2: laadinfrastructuur op grote parkings buiten het publieke domein

Dit thema gaat over het voorzien van laadinfrastructuur buiten het publiek domein die bij voorkeur publiek toegankelijk is, bv. parkings van toeristische trekpleisters, winkelcentra, horeca, ziekenhuizen, scholen, bedrijven, … die in de toekomst ook zullen moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Europese EPBD-richtlijn. 

 

Thema 3: laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens en taxi’s

Via het Europese project BENEFIC slaagt men erin om snelladers uit te laten rollen op het Europese TEN-T kernnetwerk en in de Vlaamse Urban Node Antwerpen. Er is echter ook nood aan snelladers daarbuiten, zeker voor e-taxi’s en gedeelde mobiliteit, bv. in de centrumsteden buiten Antwerpen. Binnen dit thema past ook de uitrol van eigen laders van taxibedrijven en/of autodeelbedrijven.

 

Thema 4: gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek en voor thuisleveringen e-commerce

Hier wordt gezocht naar projecten voor zero-emissie logistiek. De net ondertekende green deal ‘duurzame stedelijke logistiek’ kan een kader vormen. Men richt zich ook tot initiatieven om thuisleveringen (met bestelwagens) te vergroenen.

 

Thema 5: integratie van e-mobility in buurtprojecten

Meer en meer ontstaan er buurtprojecten waarin gezamenlijk aan de energietransitie wordt gewerkt. Men wil het geïntegreerd inbrengen van e-mobility (gedeelde voertuigen en laadinfra) in deze projecten ondersteunen.

 

 

3. Omvang van de steun?

 

De maximale steun is € 200.000 per project. De steun bedraagt maximaal 80% voor de projectwerking en onderbouwing, 20% voor investeringen voor (de plaatsing van)  laadinfrastructuur en - enkel voor thema 4 en 5 - van 20% van de catalogus- of aankoopprijs van het voertuig. 

 

Voor de oproep 2019 is een budget van € 500.000 vastgelegd dat mogelijks nog verhoogd wordt.

 

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

 

 

4. Aanvraagprocedure

 

Via een jaarlijkse call (oproep) kunnen projectaanvragen voor de thema's van de call ingediend worden via het modelformulier op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/projectsubsidie.

 

De geselecteerde projecten van de vorige oproepen zijn te vinden op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/projecten.

 

De vierde call (oproep 2019) staat open van 23 tot en met 27 september 2019.

 

 

5. Uitbetalingsprocedure

 

Een project duurt maximaal 2 jaar en start ten vroegste op de datum van de kennisgeving van de selectie ervan.

 

De steun wordt uitbetaald in drie schijven: de eerste schijf van 20% bij de start, de tweede schijf van 40% halftijds en het saldo met een maximum van 40% bij de aanvaarding en goedkeuring van het project.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties