Strengere regels voor het gebruik van opeenvolgende dag-contracten interimarbeid

deel deze publicatie

Op 1 oktober 2018 treedt CAO108/2 in werking met als gevolg dat de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van opeenvolgende dagcontracten voor interimarbeid worden verstrengd en verduidelijkt.

 

1. Dagcontract

 

Er is sprake van opeenvolgende dagcontracten wanneer iemand wordt tewerkgesteld d.m.v. contracten met een max. duurtijd van 24 uur die elkaar onmiddellijk opvolgen of maximaal gescheiden zijn door een feestdag of een gewone inactiviteitsdag binnen de onderneming.

 

Zijn er prestaties op vrijdag en op maandag en is er geen activiteit binnen de onderneming of de werknemersgroep waarbinnen de werknemer actief is, dan worden deze overeenkomsten als opeenvolgend beschouwd.

 

 

2. Toepassingsvoorwaarden

 

Flexibiliteit

Om gebruik te kunnen maken van interimarbeid, moet er aangetoond worden dat er nood is aan extra tewerkstelling en flexibiliteit. Er dient m.a.w. een “economische noodzakelijkheid” aangetoond te worden die niet binnen de normale werkingssfeer van de onderneming valt.

 

Bv. onverwachte drukte in een horeca-zaak, onverwachte tijdelijke stijging in de productie.

 

Is er geen nood aan flexibiliteit, dan dient een interim overeenkomst voor minstens 1 week te worden gesloten.

 

Informatie

Trimestrieel dient de onderneming de nood aan flexibiliteit aan te tonen en te motiveren aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Deze mededeling volgt na het gebruik van de interimarbeid. Is er geen ondernemingsraad noch vakbondsafvaardiging, dan moet het uitzendkantoor die het interimpersoneel ter beschikking stelt van de onderneming, trimestrieel een verslag over te maken aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachten.

 

 

3. Inwerkingtreding

 

De verstrengde voorwaarden worden van toepassing voor interimovereenkomsten afgesloten vanaf 1 oktober 2018. De werkgever zal dus tijdens haar ondernemingsraad van januari 2019 een eerste uitgebreide toelichting moeten geven aan de ondernemingsraad.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties