Volg ons

Dan toch btw-revolutie in vastgoedsector?

deel deze publicatie

1. Krachtlijnen

 

De krachtlijnen van de nieuwe regeling, zoals zij op vandaag zou zijn overgemaakt voor advies aan de Raad van State, zouden de volgende zijn:

  • Enkel voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw.
  • Inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2018: eerste oorzaak van opeisbaarheid van het nieuw opgerichte / grondig verbouwde gebouw moet zich voordoen vanaf 1 oktober 2018. Het blijft voorlopig koffiedik kijken hoe deze regel concreet in de praktijk zal worden toegepast.
  • Het betreft een optie die uitdrukkelijk zal moeten worden gelicht door zowel de verhuurder als de (al dan niet vrijgestelde) btw-plichtige huurder. De nieuwe regels gelden dus niet voor particuliere verhuur.
  • Indien de optie wordt uitgeoefend, dan zal een herzieningstermijn van 25 jaar gelden in plaats van de gebruikelijke 15 jaar.

De persmededeling is te raadplegen onder volgende link: http://vanovertveldt.belgium.be/nl/grote-btw-hervorming-onroerende-verhuur-geeft-boost-aan-vastgoed-en-bouw

 

 

2. Andere aangekondigde maatregelen

 

Naast de optionele btw-heffing voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen, zou daarnaast ook worden voorzien in een verplichte btw-heffing voor de kortdurende verhuur van onroerende goederen (zowel B2B als B2C).

 

Tot slot zou de 10%-regel inzake opslagplaatsen met magazijn / kantoorruimte komen te vervallen en dit ook voor bestaande contracten.

 

 

3. Conclusie

 

De geplande wijzigingen zullen belangrijke gevolgen met zich meebrengen in de vastgoedsector voor de professionele onroerende verhuur. Er zijn echter op vandaag nog geen definitieve teksten gekend, waardoor het wachten blijft op de concrete spelregels. Wordt dus vervolgd..

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties