Nieuwe ESF-oproep voor opleidingen in bedrijven

deel deze publicatie

Voor wie?

De oproep geldt voor alle bedrijven en organisaties die personeel tewerkstellen in het Vlaamse Gewest.

 

Welke opleidingen?

De oproep zet in op drie soorten opleidingen:

 

Opleidingen in digitale competenties

Dit betreft alle opleidingen die de werknemers vertrouwd maken met het kritisch gebruik van ICT-technologieën.

 

Opleidingen in geletterdheid

Dit gaat over alle opleidingen die basisvaardigheden opleveren om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken, m.a.w. omgaan met taal, cijfers, grafische gegevens, basis-ICT.

 

Opleidingen in sociale vaardigheden

Dit zijn alle opleidingen die de werknemers beter doen samenwerken en omgaan met anderen : assertiviteitstraining, conflicthantering, leiderschap, communicatie, …

 

Naast deze drie opleidingsclusters worden ook bedrijfsinnovatieve opleidingen aanvaard.  Dit zijn opleidingen in nieuwe technieken en technologieën die de bedrijfsstrategie op het vlak van innovatie ondersteunen.  Voor dit soort opleidingen moeten wel twee bijkomende voorwaarden vervuld worden :

  • Voorleggen van een strategisch plan waaruit blijkt waar de onderneming op middellange termijn naar toe wil en welke innovaties daarvoor nodig zijn;
  • Voorleggen van een opleidingsplan dat de strategie doorvertaalt naar het operationeel niveau.

Alle opleidingen moeten doorgaan in de periode 01/04/2018 – 31/03/2019.     

 

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bestaat uit een tussenkomst van 70% (voor kleine ondernemingen) of 50% (voor middelgrote en grote ondernemingen) in de subsidiabele opleidingskosten.

 

De subsidiabele opleidingskosten zijn:

  • Lesgeverskosten van interne opleiders, forfaitair vastgelegd op 12,5 euro per cursistuur
  • Lesgeverskosten van externe opleiders op basis van de reële factuurkost
  • Loonkost van de cursisten, forfaitair vastgelegd op 16,74 euro per uur opleiding 

De maximale steun bedraagt 100.000 euro.  Er is geen minimumdrempel.

 

Hoe aanvragen?

Projectvoorstellen moeten ingediend worden uiterlijk op 22 december a.s. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste van start gaan vanaf 1 april 2018. 

 

Andere oproepen

Tegelijk met de oproep voor opleidingen in bedrijven zijn nog twee andere ESF-oproepen gelanceerd:

 

Oproep duurzaam loopbaanbeleid

In deze oproep gaat men op zoek naar projecten waarmee bedrijven en organisaties aan hun HR-beleid werken om de werkbaarheid voor hun personeel te verbeteren.  Er kunnen acties ondernomen worden op het vlak van werving en selectie, onthaal, work-life balance, loopbaanbeleid en competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud en uitstroom.

 

Oproep anders organiseren

In deze oproep gaat men op zoek naar projecten waarmee bedrijven en organisaties een organisatieverandering implementeren op het vlak van arbeidsdeling die de medewerkers meer autonomie geeft, meer zicht op de “big picture” biedt en minder stress bezorgt en die tegelijkertijd de organisatie meer wendbaar maakt.

 

In beide oproepen kan maximaal 80.000 € steun gevraagd worden. In de loop van 2018 worden deze oproepen periodiek opnieuw opengesteld tot uitputting van het budget. 

 

Voor meer gedetailleerde info, aarzel niet om contact op te nemen met onze Expert Subsidies op het rechtstreeks nummer 051/62.28.45

Gerelateerde publicaties