Flitscontrole in de land- en tuinbouw op 24 september 2019!

deel deze publicatie

Na de flitscontrole in de schoonmaak-, de bouw- en elektrotechnische sector, de taxi- en vervoersector en de horecasector, is de volgende nationale flitscontrole aangekondigd op 24 september waarbij de land- en tuinbouwsector (PC132) onderworpen zullen worden aan extra controles op de naleving van de arbeidswetgeving.

 

 

1. Moeten we ons zorgen maken?

 

Absoluut niet! De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Ze is bedoeld om de werkgevers te sensibiliseren maar zware inbreuken zullen door de inspectie worden geverbaliseerd.  Wanneer je als werkgever in orde bent met de verplichtingen inzake tewerkstelling en de sociale wetgeving correct naleeft, is de controle misschien wat vervelend, maar geen reden tot paniek.

 

 

2. Kunnen we ons voorbereiden?

 

Zeker! De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgemaakt wat gevraagd kan worden tijdens dergelijke controle. Kan je als werkgever volgende documenten voorleggen, dan verloopt de inspectie zonder veel problemen.

Het overzicht kan je hier opvragen. 

 

Als afsluitende tip geven we graag mee dat je als werkgever best actief meewerkt aan een controle. 

Maar! Je dient ook niet meer ter beschikking te stellen dan wordt gevraagd. Ben je niet zeker over een vraag, dan heb je het recht niet te antwoorden én mag je steeds advies inwinnen van een advocaat of van een externe adviseur zoals Titeca.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties