Het belang van vooraf te betalen in 2018

deel deze publicatie

Voorafbetalingen: kort samengevat

 

Bij de belastingberekening voor een vennootschap, wordt de belastingdruk steeds verhoogd met een vermeerderingspercentage (6,75% voor 2018). Indien de vennootschap tijdens het jaar voorafbetalingen stortte, dan zal deze vermeerdering, afhankelijk van de periode waarin werd betaald, verminderd worden. 

 

De vennootschap kan in 4 blokken (1 per kwartaal) voorafbetalingen doen. Stortingen voor het eerste kwartaal hebben een grotere correctie op de vermeerdering dan stortingen in het laatste kwartaal. De stortingen moeten telkens uiterlijk gebeuren op volgende tijdstippen:

 


* Percentage van geraamde belastingdruk om vermeerdering volledig te neutraliseren. Stel dat de belastingdruk wordt geraamd op € 100.000, zal de vermeerdering € 6.750 bedragen. Indien voor 10/04/2018 een voorafbetaling van € 75.000 wordt gestort, wordt de vermeerdering herleid tot € 0,00 (€ 6.750 – € 75.000 x 9%).

 

Voorbeeld:

 

 

 

Wijziging van de sanctie

 

De belastingverhoging, wegens onvoldoende voorafbetalingen, was de laatste jaren historisch laag (1,125% in 2016 en 2,25% in 2017). Veel vennootschappen opteerden dan ook om niet vooraf te betalen gezien de geringe sanctie.

 

Omdat de overheid sneller de belastingen zou ontvangen, werd in het zomerakkoord beslist om het percentage van de sanctie te verhogen. Dit met de bedoeling om vennootschappen terug aan te zetten om effectief hun belastingen vooraf te betalen. Voor 2018 (boekjaren die starten vanaf 1/01/2018, gekoppeld aan aanslagjaar 2019) werd dit percentage aldus verhoogd van 2,25% naar 6,75% (!).

 

Merk op: het gewijzigd tarief is enkel van toepassing voor vennootschappen. Voor ondernemingen die via een eenmanszaak worden geëxploiteerd, blijft de gekende (lagere) sanctie van toepassing van 2,25%. Ook voor eenmanszaken kan het dus aangewezen zijn om tijdig en voldoende vooraf te betalen maar door de lagere sanctie is de impact van onvoldoende voorafbetalingen beperkter.

 

 

Uitzonderingen en alternatieven

 

Sinds het zomerakkoord bestaat er ook slechts één uitzondering op de verplichting om vooraf te betalen. In de eerste drie boekjaren na oprichting, zijn kmo-vennootschappen niet verplicht om vooraf te betalen. Deze vennootschappen zullen geen sanctie opgelegd krijgen indien zij onvoldoende vooraf betalen. Alle andere vrijstellingen zijn afgeschaft.

 

Een alternatief voor de voorafbetalingen, is de ‘Tax Shelter’ voor podiumkunsten of de filmindustrie. Dit is een fiscaal stelsel waarbij een vennootschap een som geld stort naar een erkend tussenpersoon in het kader van een raamovereenkomst. In ruil voor deze som geld, krijgt de vennootschap een belastingvoordeel van 356% van de gestorte som. Hierdoor daalt de belastingdruk van de vennootschap aanzienlijk.

Daarnaast krijgt de vennootschap ook een interest op het gestorte bedrag (± 4,5%) gedurende maximum 18 maanden. De belastingdruk kan via dit stelsel echter maximum gehalveerd worden. Een dergelijke ‘Tax Shelter’ heeft ook als voordeel dat de betaling van de som geld kan uitgesteld worden tot het einde van het boekjaar, zonder negatieve impact op een eventueel sanctie wegens onvoldoende voorafbetalingen. In tegenstelling tot de voorafbetalingen, kan een dergelijke ‘Tax Shelter’ aldus uitgesteld worden tot op het moment dat de belastingdruk relatief correct kan ingeschat worden.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

 

MERK OP: voor vennootschappen die het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting kunnen genieten, is de regeling van de ‘Tax Shelter’ minder voordelig.

 

 

Er kan eventueel ook een lening afgesloten worden om de voorafbetaling te financieren. De interest op deze lening zal in principe steeds lager zijn dan een vermeerdering door onvoldoende voorafbetalingen. Meer nog, de interesten op deze leningen zijn een aftrekbare beroepskost waardoor je belastingdruk verder zal dalen.

 

Kortom, door de sterke stijging van de sanctie wegens onvoldoende voorafbetalingen, is het aangewezen om vanaf dit jaar terug de afweging te maken of het nuttig is om opnieuw tijdig en voldoende vooraf te betalen.

Eventueel kan je ook opteren voor een ‘Tax Shelter’ om de betaling beter te spreiden of te verplaatsen naar het einde van het boekjaar. 

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer

051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

 

Het Titeca Accountancy-team

 

Gerelateerde publicaties