Volg ons

Online tool ‘Check Inhoudingsplicht’

deel deze publicatie

Ondernemingen die actief zijn in de bouw, en sinds 2013 ook in de bewakings- en vleessector, moeten nagaan of hun medecontractanten fiscale of sociale schulden hebben. Deze verplichting geldt zowel bij het afsluiten van het contract met de onderaannemer, als bij betaling van elke factuur die ontvangen werd voor de werken.

 

Zijn er schulden, dan moeten dergelijke ondernemingen, in hun hoedanigheid als opdrachtgever, een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (sociale schulden) of aan de FOD Financiën (fiscale schulden).

 

Indien niet aan de inhoudingsplicht voldaan wordt, kan de onderneming medeaansprakelijk gesteld worden voor de volledige fiscale en/of sociale schulden van haar onderaannemer.

 

De onlinedienst Check Inhoudingsplicht (www.checkinhoudingsplicht.be) toont in een oogopslag of een Belgische aannemer dergelijke schulden heeft. Voer het ondernemingsnummer van de aannemer in en je ziet meteen het resultaat. Dient er een bedrag te worden ingehouden op de factuur, dan verwijst het systeem door naar de respectieve diensten van de RSZ en de FOD Financiën.

 

Als de aannemer sociale schulden heeft, moet er 35% van het bedrag ingehouden en doorgestort worden. Betreft het fiscale schulden, dan betreft de inhoudingsplicht 15%.

 

Via de online tool kan je ook een attest afdrukken, waarin de status van de onderaannemer is opgenomen. Indien er op dat ogenblik geen inhoudingsplicht geldt, is het attest geldig tot de laatste donderdag van die maand. Indien de factuur uiterlijk tegen dan wordt betaald, is er geen inhoudingsplicht. Indien er later wordt betaald, moet de status opnieuw worden nagegaan.

 

Geldt er wel een inhoudingsplicht, dan verkrijg je een attest dat één dag geldig is. De onderaannemer kan immers op elk moment zelf beslissen om tot betaling over te gaan. Wordt de factuur niet betaald op de dag van consultatie, dan moet je de website opnieuw consulteren op het ogenblik van definitieve betaling van de factuur.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties