Laat u niet misleiden door het jaarlijks kostenpercentage

deel deze publicatie

Sinds 1 april 2017 is de wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in werking getreden. Deze wet zou vergelijkingen tussen verschillende banken via het jaarlijks kostenpercentage (JKP)  moeten vereenvoudigen. Echter is dit in realiteit niet altijd het geval.

 

Het jaarlijks kostenpercentage is een ‘gepersonaliseerd all-intarief’. Het geeft de totale kost weer van een woonkrediet. Dit JKP bevat naast de interestvoet ook de dossierkosten, de beheerkosten van de rekening, de eventuele kostprijs van de brandverzekering en de schuldsaldoverzekering. De notariskosten (erelonen) zitten echter niet vervat in het JKP.

 

De kredietkosten zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De kredietinstelling
  • Het profiel van de consument (roker, leeftijd, levensstijl, ziektes…)
  • De kredietwaardigheid van de consument
  • Hoeveel producten een consument reeds afgesloten heeft bij de kredietinstelling
  • De woning waarin de consument investeert (oppervlakte, ligging, soort woning…)

Voorbeeld: Een 20 jarige niet-rokende man zal heel wat minder betalen voor zijn schuldsaldoverzekering dan een 60 jarige man die rookt en lijdt aan diabetes. Een consument die reeds diverse verzekeringen of andere producten heeft lopen bij een kredietinstelling zal betere voorwaarden ontvangen dan een consument die geen producten heeft bij de kredietinstelling.

 

Er zijn wettelijk maximale JKP’s vastgelegd inzake de kosten van consumentenkredieten. Van zodra het JKP de wettelijk vastgelegde maximale jaarlijkse kostenpercentages overschrijdt, heeft de consument recht op een volledige kwijtschelding van de aangerekende kosten van het krediet. Deze maxima worden semestrieel herzien en hebben slechts een invloed op nieuwe contracten en op lopende contracten met variabele rentevoet.

 

Voor kredietinstellingen is het echter niet simpel om een waarheidsgetrouw JKP te bezorgen. De reden hiertoe is dat banken in eerste instantie slechts de helft van de informatie ontvangen van de consument. Hiernaast veranderen consumenten vaak nog last-minute hun kredietbedrag. In realiteit wordt het JKP drie tot vier keer herberekend per dossier, met alle nodige frustraties van dien voor de consument. Daarnaast wordt bij de berekening van het jaarlijks kostenpercentage geen rekening gehouden met een herziene rente. Indien de rentevoet variabel is, houdt het JKP enkel rekening met de aanvangsrentevoet.

 

Het jaarlijks kostenpercentage brengt de gekende kosten iets beter in kaart maar uit de praktijk blijkt dat dit percentage nog met heel wat kinderziektes kampt. Het JKP kan een handig hulpmiddel zijn bij het vergelijken van diverse kredietvoorstellen maar staar u zeker niet blind op dit percentage.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties