Laat de zomer maar komen! Maar hoe het werk opvangen?

deel deze publicatie

Binnen 4 weken start de zomervakantie en voor veel horeca- en handelszaken breken drukke perioden aan. De vraag naar personeel zal opnieuw de kop opsteken, maar anderzijds dienen de kosten zoveel als mogelijk beperkt te worden.

 

Welke opties heb je dan als zelfstandige om toch te kunnen voorzien in voldoende hulp in de uitbating van je zaak? We geven een kort overzicht van de mogelijkheden.

 

 

1. Ongeacht de sector

 

Iedere werkgever, ongeacht de sector waarbinnen je actief bent en ongeacht de vorm (eenmanszaak of vennootschap), kan drukke(re) perioden opvangen door het inzetten van (extra) personeel. Hiervoor kan beroep gedaan worden op bestaand personeel als op extra en tijdelijk personeel.

 

1.1 Vrijwillige overuren

Vaste werknemers die vrijwillig meer uren wensen te presteren dan hun normale wekelijkse arbeidsduur kunnen dit aan hun werkgever laten weten. Door het ondertekenen van een bijlage aan hun arbeidsovereenkomst (max. periode van 6 maanden) kunnen werkgever en werknemer onderling overeenkomen om de werknemer tot 120 uur extra te laten presteren op jaarbasis (CAO nr. 129), zonder de overuren te moeten recupereren en zonder inspraak van mogelijke werknemersdelegatie.

 

Als werkgever dien je wel de overurentoeslag uit te betalen. Indien het aantal uur beperkt blijft, is dit systeem een ideale en snelle wijze van het opvangen van onverwachte werkstijging.

 

1.2 Overuren

Is er geen overeenkomst voor het presteren van vrijwillige overuren, dan kan de werkgever aan de vaste werknemers vragen overuren te presteren bij een buitengewone vermeerdering van werk. De overuren zullen recht geven op overurentoeslag én het recht op inhaalrust.

 

Sinds 1 januari 2019 (tot eind 2020) dien je als werkgever voor de eerste 180 overuren een deel van de door ingehouden en verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet door te storten aan de fiscus. Je dient wel de bedrijfsvoorheffing volledig in te houden.

 

1.3 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of welomschreven werk

Als werkgever kan je gerust een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een welomschreven werk afsluiten. Het nadeel van dergelijke soort samenwerking is dat je, indien de samenwerking toch niet zo vlot als gewild, je zeer weinig beëindigingsmogelijkheden hebt.

 

1.4 Interim

Heb je als werkgever geen tijd om zelf geschikte werknemers te vinden, dan kan je steeds beroep doen op een interimkantoor. Met contracten van minimum 1 dag, veelal per week, kan je mensen bij jouw laten tewerkstellen. Alle administratie wordt jou dan ontnomen en komt ten laste van het interimkantoor. Nadeel is de hogere kostprijs voor de tewerkstelling.

 

1.5 Studentenarbeid

Jongeren zijn de ideale werkkracht om in te zetten in perioden van drukte: zij verdienen graag wat zakgeld om hun zomer te financieren.

 

Iedere student die 15 jaar is en 2 jaar secundair onderwijs heeft voltooid én ingeschreven is in een erkend onderwijsinstelling, mag jaarlijks 475 uur als jobstudent werken. Via student@work kan een student opvragen hoeveel uur hij/zij nog beschikbaar heeft en als werkgever kan je vragen een attest te ontvangen van de nog vrije uren.

 

Een jobstudent te werk stellen dient te voldoen aan verschillende verplichte voorwaarden (o.a. verplichte schriftelijke studentenovereenkomst en bijzondere Dimona-aangifte) maar is voordelig voor alle betrokken partijen:

 

 • RSZ:
  • Student à solidariteitsbijdrage = 2,71%
  • Werkgever à solidariteitsbijdrage = 5,42% op 100% van het loon
 • Belastingvrij

 

2. Horeca en de Kleinhandel

 

Sinds 1 januari kunnen, naast de horeca (PC302), heel wat werkgevers uit de “kleinhandel” gebruik maken van het flexi-jobsysteem:

 

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij;
 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren;
 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel;
 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;
 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven;
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken;
 • PC 312 voor de warenhuizen;
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;
 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca.

Kort samengevat kan iedere werknemer die verbonden is bij een andere werkgever dan de flexi-job-werkgever met een arbeidsovereenkomst van min. 80% tewerkstelling, bijkomend prestaties leveren aan zeer voordelige voorwaarden voor alle partijen. Afwijkend van de gelegenheidswerknemers staat geen limiet op het aantal uren noch dagen. Met beperkte administratie kan je snel en vrij goedkoop extra werkkrachten aannemen.

 

 

3. Horeca en Land- en tuinbouw

 

Naast het flexi-jobstatuut, de verhoogde overurenpot voor de horeca (vrijwillige overuren tot 360 uur per jaar en fiscaal gunstregime tot 180 uur) is er specifiek voor de horecasector en d eland- en tuinbouwsector nog de mogelijkheid om te werken met gelegenheidsarbeid, de zogenaamde extra’s.

 

Indien je niet verbonden bent met de werkgever d.m.v. een “gewone” arbeidsovereenkomst mag je gedurende max. 2 opeenvolgende werkdagen werken zonder bijzondere arbeidsovereenkomst maar mits specifieke Dimona-aangifte.

 

 

4. VZW

 

Verenigingen zonder winstoogmerk kunnen naast vast personeel ook een beroep doen op vrijwilligers of verenigingswerkers. De keuze van samenwerking zal afhankelijk zijn van de juiste opdrachten van de aangestelden en de duur van de opdracht.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties