Zonder LEI (Legal Entity Identifier)-code geen financiële (beurs) transacties

deel deze publicatie

Voor wie?

Vooreerst was de identificatie- en rapporteringsplicht enkel van toepassing voor transacties in afgeleide producten afgesloten door rechtspersonen. Vanaf 3 januari 2018 wordt deze plicht uitgebreid voor alle natuurlijke- en rechtspersonen die handelen in beursgenoteerde financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, opties, warrants … Eveneens instrumenten waarvan de onderliggende producten financiële instrumenten zijn, moeten voldoen aan deze verplichting. Deze nieuwe maatregel geldt niet voor transacties in beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons. Door gebrek aan rechtspersoonlijkheid valt de maatschap onder de natuurlijke personen.

 

Identificatie

De identificatie hangt af van de partij die de transactie afsluit:

  • Natuurlijke personen worden geïdentificeerd op basis van hun nationaliteit.
  • Rechtspersonen (vennootschappen) worden niet geïdentificeerd aan de hand van hun ondernemingsnummer, doch dit gebeurt aan de hand van een unieke code, de “Legal Entity Identifier”, kortweg LEI-code. De LEI-code is een unieke alfanumerieke code per onderneming bestaande uit 20 tekens die het mogelijk maakt om ondernemingen internationaal te identificeren die actief zijn op financiële markten.

Aanvraag

Rechtspersonen kunnen een LEI-code verkrijgen bij een LEI-verstrekker, d.w.z. een organisatie die daartoe is gemachtigd door de Global LEI Foundation (GLEIF). Op dit moment zijn er in België twee LEI verstrekkers: Xerius en GS1 Belgium & Luxembourg. De buitenlandse aanbieders zijn raadpleegbaar via https://www.gleif.org/en/about-lei.

Na registratie en bevestiging kan deze LEI-code verstuurd worden naar de financiële instelling die verantwoordelijk is voor de financiële verrichtingen van de klant. De aanvraag duurt gemiddeld een week. De LEI-code is één jaar geldig. Elk jaar krijgt de rechtspersoon de mogelijkheid om de LEI-code te verlengen tegen betaling.

De aanvraag evenals de verlenging van een LEI-code is helaas niet gratis en brengt kosten met zich mee. De tarieven die in België van toepassing zijn voor de aanvraag variëren van  79 tot 89 euro (excl. BTW).

 

Quid?

Indien de vennootschap wil blijven beleggen in financiële instrumenten en derivaten is de aanvraag van een LEI-code noodzakelijk. Zonder deze code kan u als rechtspersoon geen beurs transacties meer afsluiten.

Wenst de vennootschap deze kosten niet te dragen, dan zijn er 2 alternatieven: ofwel worden de transacties beperkt tot de producten die niet onder de EMIR richtlijnen vallen (zoals de beleggingsfondsen, termijnrekeningen, ed), ofwel besluit men om de beleggingsportefeuille in de vennootschap te liquideren en – indien mogelijk- privé te beheren. Hierbij dient zeker rekening te worden gehouden met de geplande wijzigingen rond de meerwaarden op aandelen in het zomerakkoord.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties