Nieuwe hinderpremies vanaf 1 juli 2017

deel deze publicatie

vanaf 1 juli worden de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding voor hinder bij openbare werken vervangen door twee nieuwe hinderpremies: de eigenlijke hinderpremie en de sluitingspremie.

 

De hinderpremie

 

Voor wie?

De hinderpremie is er uitsluitend voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur.

 

Deze premie richt zich bovendien enkel op ‘handelaars’, dat zijn de ‘winkeliers’ (detailhandel), de horeca en ondernemingen waar er ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.  De zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

 

Ernstige hinder betekent dat:

  • De rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;
  • De werken een oppervlakte van meer dan 50 m² hebben;
  • De werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

Hoeveel?

De hinderpremie bedraagt € 2.000 en kan één keer per jaar en per hinderperiode toegekend worden.

 

Hoe aanvragen?

  • De beheerder van de openbare werken is verplicht deze werken in te voeren in de GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein).
  • Het VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) vraagt zelf de hinderzones op, toetst af of er ‘ernstige hinder’ is en selecteert de getroffen handelaars die binnen deze hinderzone vallen en voldoen aan de voorwaarden.
  • De geselecteerde handelaars ontvangen van het VLAIO een brief voor de werken starten.
  • Binnen de 30 dagen na de postdatum van de brief en vóór de geplande einddatum van de werken moet de handelaar zelf de uitbetaling van de hinderpremie aanvragen via vlaio.be/hinderpremie.
  • Het VLAIO controleert de gegevens en stort het bedrag zo snel mogelijk.

De sluitingspremie

 

Voor wie?

Als een handelaar zijn zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig dient te sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kan hij, één of meerdere sluitingspremies aanvragen.

 

Hoeveel?

De sluitingspremie bedraagt € 80 per sluitingsdag en kan per hinderperiode voor maximaal 365 sluitingsdagen toegekend worden.

 

De sluitingspremie kan bovenop de hinderpremie worden toegekend aan de handelaars die reeds de hinderpremie genoten maar toch tot een sluiting dienden over te gaan.  In dat geval wordt de hinderpremie vanaf de 22ste opeenvolgende sluitingsdag toegekend.

 

De sluitingspremie kan ook los van de hinderpremie worden toegekend aan:

  • De handelaars met een vestiging die gelegen is buiten het wegsegment waar de werken worden uitgevoerd;
  • Een beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, waaronder huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf, makelaar in onroerend goed, verhuur van divers materieel, catering, kampeerterreinen, drukkerijen en uitgeverijen.

In dat geval wordt de sluitingspremie vanaf de 8ste opeenvolgende sluitingsdag toegekend.

 

Hoe aanvragen?

Ook deze aanvraag gebeurt online via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag kan ten vroegste op de startdatum van de werken worden ingediend en uiterlijk op de eerste sluitingsdag. De premie dient aangevraagd te worden in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties