Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen is een feit!

deel deze publicatie

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe wetboek van vennootschappen – eindelijk – door het parlement goedgekeurd.

 

Het nieuwe wetboek treedt officieel in werking op 1 mei 2019, wat impliceert dat elke nieuwe vennootschap die wordt opgericht na 1 mei 2019 automatisch en integraal aan de nieuwe regels wordt onderworpen.

 

Voor de bestaande vennootschappen verandert initieel niets tot 1 januari 2020, behoudens in geval van statutenwijziging tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020: in dergelijk geval zullen de statuten onmiddellijk ook omgezet worden volgens de regels van het nieuwe wetboek en zal zij onder het nieuwe wetboek resorteren.

 

Vanaf 1 januari 2020 worden de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek op de bestaande vennootschappen van toepassing. Het wetboek treedt integraal in werking op 1 januari 2024. Tegen deze datum moeten alle bestaande vennootschappen hun statuten aan de nieuwe regels onderworpen hebben.

 

Lees meer over de wijzigingen op onze website: 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties