I’m not getting old. I’m becoming a classic

deel deze publicatie

Tot op heden bestond er bij de invoer van oldtimers nog heel wat onduidelijkheid over het fiscaal regime. Indien er immers sprake is van een invoer van oldtimers, dan geniet men van een verlaagd recht bij invoer en een verlaagd btw-tarief.

 

 

What’s in a name

 

Net zoals onze buurlanden versoepelt nu ook België de spelregels om oldtimers in te voeren. Met het inwerking treden van een nieuwe circulaire zullen motorvoertuigen enkel moeten voldoen aan onderstaande 3 criteria om aangemerkt te worden als een oldtimer:

 

Zich in hun oorspronkelijke staat bevinden

Hiermee wordt bedoeld: zonder ingrijpende wijzigingen aan het chassis, de carrosserie, de stuurinrichting, het remsysteem, de aandrijving, de ophanging, de motor, de vleugels… Herstel en restauratie is toegestaan en gebroken of versleten onderdelen, toebehoren en eenheden mogen zijn vervangen op voorwaarde dat het motorvoertuig of luchtvaartuig in een historisch correcte staat is gebleven en onderhouden. Gemoderniseerde of aangepaste voertuigen en luchtvaartuigen zijn uitgesloten.

 

Van een zekere ouderdom

In het geval van motorvoertuigen: ten minste 30 jaar oud zijn. In het geval van luchtvaartuigen: ten minste 50 jaar oud zijn. Hieronder verstaat men de tijd dat het voertuig ingeschreven is om te mogen rijden op de openbare weg.

 

Van een model of type zijn dat niet langer in productie is

Pas bij ernstige twijfel of het motorvoertuig effectief een oldtimer is, zullen de onderstaande 4 bijkomende kenmerken worden afgetoetst. De bewijslast ligt hierbij bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:

  • Relatief zeldzaam zijn;
  • Normalerwijze niet voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt;
  • Het onderwerp zijn van bijzondere transacties buiten de normale handel in soortgelijke gebruiksartikelen;
  • Het hebben van een hogere waarde.

 

Fiscaal

 

Indien een motorvoertuig voldoet aan bovenstaande 3 criteria, kan het worden ingedeeld als oldtimer en genieten van een douanerecht bij invoer van 0% en een btw-tarief van 6%.

Als het motorvoertuig hier echter niet aan voldoet, zal een douanerecht van minstens 10% van toepassing zijn en een btw-tarief van 21%.

 

 

Wist-je-dat:

 

  • Oldtimers krijgen een speciale nummerplaat die met een ‘O’ begint;
  • Oldtimers genieten inzake BIV en verkeersbelasting van een verlaagd tarief;
  • Een oldtimer kan nooit gebruikt worden voor professionele of commerciële doeleinden. Indien de wagen wel gebruikt wordt voor professionele doeleinden, dan verliest deze zijn statuut van oldtimer. 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties