Vanaf 1 april 2019 ook 6% btw op de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud

deel deze publicatie

Tot op vandaag moet u als tuinaannemer bij de levering van bloemen en planten in het kader van tuinaanleg en tuinonderhoud, 21% btw rekenen. Hier komt vanaf 1 april 2019 verandering in, aangezien vanaf dan op de levering van plantenmateriaal 6% gerekend mag worden!

 

 

1. Situatie op vandaag

 

Diensten inzake tuinaanleg gaan hand in hand met de leveringen bloemen en planten. De btw-administratie beschouwde deze leveringen tot voor kort bijkomstig aan de tuindienst waardoor ze samen met de dienst aan 21% btw onderworpen werden. Een doorn in het oog voor menig tuinders, gezien de levering van bloemen en planten op zich onderworpen is aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Dit onderscheid werd in het verleden al meermaals aangekaart door de tuinsector gezien het oneerlijke concurrentie met zich meebrengt. Een tuineigenaar die zijn bloemen en planten rechtstreeks aankoopt bij een teler of tuincentrum betaalt immers maar 6% btw op deze aankoop. Indien hij dit groen zou aankopen bij de tuinaannemer die eveneens instaat voor de aanleg en onderhoud van de tuin, betaalt de eigenaar hierop 21% btw. Een groot verschil dus waardoor de keuze voor veel tuineigenaars snel gemaakt is.

 

Om het concurrentieel nadeel van tuinaannemers weg te werken en om misbruiken binnen de sector een halt toe te roepen, werd een wetswijziging doorgevoerd die tot doel heeft ook de leveringen van planten en bloemen in het kader van een dienstprestatie van een tuinaannemer aan 6% btw te onderwerpen.

 

 

2. Wat verandert er precies?

 

De gewijzigde btw-wetgeving laat u als tuinaannemer toe om vanaf 1 april 2019 ook 6% btw te factureren op de leveringen van bloemen en planten die worden verricht in het kader van diensten inzake aanleg of onderhoud van tuinen. Onder bloemen en planten wordt verstaan:

  • Levende woudbomen, levende fruitbomen, -heesters en -struiken alsmede plantgoed daarvan.
  • Levende sierbomen, -heesters, -struiken en andere levende sierplanten, bollen, knollen, wortels en ander plantgoed voor de sierteelt. Verse snijbloemen en vers snijgroen.

Dit heeft tot gevolg dat u als tuinder in de toekomst uw verkoopfacturen zal moeten uitsplitsen, namelijk voor het deel dat betrekking heeft op de levering van bloemen en planten aan 6% btw en voor het deel dat betrekking heeft op de eigenlijke dienstprestatie (bemesting, beplanting, snoeien, aanleggen…) aan 21% btw. Indien u prestaties levert voor belastingplichtigen en aldus een factuur ‘btw verlegd’ moet uitreiken, is het ook aan te raden de platen apart te vermelden. Dit maakt het voor uw afnemer handig om te weten op welk bedrag hij het verlaagd tarief dient toe te passen.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties