Vergeet de btw-administratie niet in december!

deel deze publicatie

Ben je btw-belastingplichtige en dien jij kwartaal- of maandaangiften in? Dan moet je ten laatste 24 december 2018 een decembervoorschot betalen. Er zijn twee methodes mogelijk om dit decembervoorschot te berekenen. Hierna een kort overzicht.

 

In het kader van een meer efficiënte administratieve vereenvoudiging t.a.v. de btw-regelgeving besloot de btw-Administratie, begin vorig jaar, de btw-kwartaalvoorschotten in hoofde van kwartaalaangevers af te schaffen. Om kwartaalaangevers en maandaangevers op gelijke voet te behandelen, moeten kwartaalaangevers – net zoals dit reeds was voor maandaangevers – een decembervoorschot betalen. 

 

Om het bedrag van het decembervoorschot te bepalen, heb je de keuze tussen de twee volgende manieren:

 

1. Je kiest voor de effectief verschuldigde btw:

In deze eerste methode is het btw-decembervoorschot gelijk aan de btw die je effectief verschuldigd bent over de betreffende periode. Voor maandaangevers gaat het over de btw die effectief verschuldigd is over de eerste 20 dagen van december. Voor kwartaalaangevers gaat het dan weer over de btw die effectief verschuldigd is voor de periode van 1 oktober t.e.m. 20 december. 

 

2. Je kiest voor de forfaitaire methode:

In de tweede methode betalen maandaangevers als decembervoorschot exact evenveel btw als de btw die over de maand november verschuldigd is. Kwartaalaangevers betalen volgens deze methode als decembervoorschot een bedrag gelijk aan de btw die men verschuldigd is over het derde kwartaal. Vertoont de rekening-courant op 24 december 2018 een overgedragen btw-tegoed, dan mag deze wel verrekend worden met het te betalen decembervoorschot.

 

Opgelet, maandaangevers dienen dus tweemaal een btw te betalen in december. Naast het decembervoorschot op 24 december, moet de verschuldigde btw over de maand november immers uiterlijk op 20 december betaald worden. 

 

Hou er dus rekening mee dat het decembervoorschot uiterlijk 24 december dient te worden betaald. Dit geldt voor maandaangevers en voor kwartaalaangevers. Aangezien het gaat om een uiterste betaaldatum, is geen uitstel mogelijk. Vergeet je btw-administratie aldus niet in december!  

 

Aarzel bij verdere vragen zeker niet om je klantverantwoordelijke te contacteren. 

 

Het Titeca-team

Gerelateerde publicaties