Vrijstelling BV onderzoekers uitgebreid naar bachelors

deel deze publicatie

Vrijstelling nu ook voor bachelorsdiploma

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen werkgevers de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ook toepassen voor hun O&O-werknemers met een bachelorsdiploma. De basisvereisten zijn echter ongewijzigd. Zo moet het nog steeds gaan om werknemers tewerkgesteld in onderzoek- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s met als doel:

 

  1. Fundamenteel onderzoek: nieuwe kennis verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten zonder praktische toepassing tot gevolg
  2. Industrieel onderzoek: onderzoek met het oog op het ontwikkelen van nieuwe producten, procedés en diensten of met het oog op opmerkelijke verbetering van de bestaande producten, procedés en diensten
  3. Experimentele ontwikkeling: combinatie van bovenstaande soorten onderzoek

Het periodiek en routinematig verbeteren van producten worden niet aanvaard voor de vrijstelling.

 

Omvang van de vrijstelling

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bachelorsdiploma’s bedraagt eveneens 80%. Let wel: de vrijstelling dient pro rata te worden berekend op basis van de effectieve tijdsbesteding van de betrokkenen aan het onderzoek, de onderzoeks- en projectontwikkeling of –programma’s, net zoals voor masterdiploma’s.

De verhouding van die arbeidsprestaties dient te worden gemaakt door de werkgever zelf en kan gecontroleerd worden op haar juistheid.  De effectieve vrijstelling zal dus in de meeste gevallen geen 80% bedragen maar een lager percentage.

 

Voorwaarde voor toepassing

Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling dient de werkgever de volgens haar in aanmerking komende projecten/programma’s aan te melden bij het Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). Indien de FOD een positief advies geeft, is deze bindend en kan de werkgever zonder zorgen gebruik maken van de vrijstelling voor de betrokken werknemers.

Zonder advies van de FOD kan bij een controle de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing alsnog dienen te worden betaald aan de fiscus, ook al heeft de werkgever de vrijgestelde bedragen reeds geïnvesteerd in nieuwe O&O-projecten.

 

Wat te doen?

Check als werkgever het personeelsbestand op bijkomende rechtgevende werknemers en maak voor hen vanaf 1 januari 2018 eveneens gebruik van de vrijstelling. Een eenvoudige controle kan u financieel veel voordeel opleveren.

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties