Wordt de fiets de nieuwe bedrijfswagen?

deel deze publicatie

De (bedrijfs)fiets

 

De fiets is al enige tijd aan een opmars bezig in België. Dit is mede te danken aan: (i) de fiscale gelijkstelling van de speed pedelec met de “gewone” fiets en (ii) het dichtslibben van de autosnelwegen in Vlaanderen. Hieronder enkele voordelen waarom de (bedrijfs)fiets de nieuwe (bedrijfs)wagen kan worden.

 

 

Belastingvrije kilometervergoeding

Personen die met de fiets naar het werk gaan, kunnen door de werkgever een kilometervergoeding worden uitbetaald. De kilometervergoeding, ongeacht of het gaat om een privéfiets of een bedrijfsfiets, is een gunst en belastingvrij tot 0,24 euro/km (inkomstenjaar 2019). Ze is ook onbeperkt qua totaal bedrag en aantal km! De verkregen vergoeding hoeft niet aangegeven te worden in de personenbelasting indien de grens van 0,24 euro/km niet is overschreden.

 

Fiscaal gunstig

Wanneer de fiets ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap, dient er in principe een voordeel alle aard in rekening te worden gebracht voor het persoonlijk gebruik. In het kader van de bedrijfsfiets geldt er echter een wettelijke vrijstelling, dit zowel voor de woon-werkverplaatsingen als voor de privéverplaatsingen. De “fietser” wordt dus fiscaal niet belast op het “voordeel” dat voortvloeit uit deze terbeschikkingstelling en toebehoren. Is er sprake van uitsluitend privégebruik, dan is er wel een belastbaar loonvoordeel.

 

De kosten die gedaan of gedragen zijn door een vennootschap, om het gebruik van de bedrijfsfiets voor de woon-werkverplaatsingen aan te moedigen, zijn t.e.m. 2019 voor 120% aftrekbaar (vanaf 2020: 100%). Er dient hierbij geen rekening gehouden te worden met het effectieve gebruik van de fiets voor woon-werk-, privé- of beroepsverplaatsingen. 

 

Onder deze kosten wordt verstaan:

− De afschrijvingen

− De fietsuitrusting: helm, fluohesje, fietsslot, fietstas, accu, lader, fietslichten, enz.

− Het verwerven, verbouwen of bouwen van een fietsenstalling (evt. voorzien van oplaadpunten en/of zonnepaneleninstallatie)

− Een kleedruimte en sanitair, al dan niet met douches

− Het onderhoud en de herstellingen.

 

Sociale bijdrage

Sinds 1 januari 2017 is de “gratis” terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets niet langer onderworpen aan de RSZ. Als voorwaarde hieraan verbonden is dat de fiets effectief moet worden gebruikt voor woon-werkverplaatsingen. Indien de fiets uitsluitend wordt gebruikt voor privéverplaatsingen zijn er RSZ-bijdragen (en een belastbaar voordeel) verschuldigd.

 

Lease-fiets

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) heeft in een standpunt van 21 augustus 2018 verduidelijkt dat de vrijstelling van het verkregen voordeel ook van toepassing is voor fietsen die door middel van een lease-fiets plan door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Voorwaarde blijft uiteraard dat de fiets effectief aangewend wordt voor woon-werkverkeer.

Verlaging BTW

Het wetsvoorstel tot verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6 % voor de aankoop van fietsen is onlangs goedgekeurd. Dit geldt zowel voor de aankoop van gewone fietsen als voor elektrische fietsen. De tariefwijziging treedt echter pas inwerking wanneer de Europese Commissie groen licht geeft (de uitspraak van commissie wordt ergens midden 2020 verwacht). België zou hierdoor het eerste land in de EU zijn dat een verlaagd btw-tarief toepast op fietsen.

 

Concreet

De fiets is niet enkel een mooi extralegaal voordeel voor werknemers, ook de werkgevers kunnen hiervan genieten (o.a. 120% aftrek kosten, geen brandstofkosten,..).

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties