Nieuws  |  

4.07.2024

Verplichte installatie van laadpunten vanaf 2025 ook voor bestaande gebouwen: wat moet je weten?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Wie sinds 11 maart 2021 een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor een nieuwbouwproject of een ingrijpende renovatie van een bestaand gebouw, is in de meeste gevallen verplicht om laadinfrastructuur op zijn parking te voorzien. Als gevolg van de implementatie van een Europese Richtlijn, wordt deze verplichting vanaf 1 januari 2025 verder uitgebreid naar bestaande bedrijfsgebouwen.

 

Waarmee moest je al rekening houden bij nieuwbouw of bij een ingrijpende renovatie?

De verplichting om laadinfrastructuur te voorzien rust al op eigenaren die sinds 11 maart 2021 een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of een ingrijpende renovatie hebben aangevraagd.

Niet-residentiële gebouwen

Indien het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft beschikt over meer dan 10 parkeerplaatsen, is de eigenaar verplicht om bij de ingrijpende renovatie minstens twee laadpunten te installeren.

Daarnaast dienen er leidingen (of minimaal kabelgoten) voorzien te worden die het mogelijk maken om in de toekomst voor 1 op 4 parkeerplaatsen laadpunten te installeren.

Residentiële gebouwen

Voor residentiële gebouwen gaan de verplichtingen nog een stap verder.

Wanneer je een nieuw residentieel gebouw opricht, waarbij meer dan twee parkeerplaatsen voorzien worden, dienen voor elke parkeerplaats wachtleidingen voorzien te worden, het laadpunt zelf dient hierbij nog niet geïnstalleerd te worden.

Concreet wil dit zeggen dat er bij de bouw van een woning of appartement met meer dan twee parkeerplaatsen, wachtleidingen voorzien moeten worden voor de installatie van één laadpunt per parkeerplaats.

Ook garages kwalificeren hierbij als parkeerplaatsen, een oprit wordt echter beschouwd als toegangsweg, en dient bijgevolg niet meegerekend te worden als parkeerplaats.

Wanneer het gaat over een ingrijpende renovatie van een bestaand gebouw, is de minimumgrens voor de verplichte installatie opgetrokken naar 10 parkeerplaatsen.

 

Wat verandert er voor bestaande gebouwen?

Vanaf 1 januari 2025 geldt de verplichte installatie van minstens 2 oplaadpunten ook voor bestaande niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen. Dit betreft aldus alle gevallen, ongeacht of er een omgevingsvergunning werd ingediend of niet. Voor bestaande residentiële gebouwen wijzigt er niets en geldt de verplichte installatie louter wanneer aan de oude (reeds bestaande) regels van ingrijpende renovatie voldaan is.

In de praktijk wil dit zeggen dat elk bedrijfsgebouw met een middelgrote tot grote parking vanaf 1 januari 2025 over minstens 2 laadpalen zal moeten beschikken, zelfs indien er recentelijk geen enkele renovatie heeft plaatsgevonden op de site.

 

Over welke parkeerterreinen gaat het precies?

Parkeerterreinen worden aan de verplichting onderworpen wanneer:

  • Het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt;
  • Het een naastgelegen parkeerterrein betreft;
  • In geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw, parkeergebouw of parkeerterrein.

Voor residentiële gebouwen gelden de verplichtingen niet als het gaat over de oprit van een woning. Deze wordt niet als een parkeerterrein beschouwd, maar als een toegangsweg.

De diverse verplichtingen kunnen in onderstaande tabel samengevat gevonden worden.

  Nieuwbouw

(omgevingsvergunning
sinds 11 maart 2021)

Ingrijpende renovatie

(omgevingsvergunning
sinds 11 maart 2021)

Bestaande gebouwen

(vanaf 2025)

Residentiële gebouwen Parkeerterrein met 2 of meer
parkeerplaatsen:

  •  laadinfrastructuur verplicht voor elke parkeerplaats
Parkeerterrein met meer
dan 10 
parkeerplaatsen:

  • laadinfrastructuur verplicht voor elke parkeerplaats
Geen verplichtingen
Niet-residentiële gebouwen Parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen:

  • minstens 2 oplaadpunten,
  • én laadinfrastructuur voor 1 op 4 parkeerplaatsen.
Parkeerterrein met meer 
dan 20 parkeerplaatsen:

  • minstens 2 oplaadpunten

(Bron: https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen/een-elektrische-wagen-laden/verplichtingen-voor-laadpunten-bij-parkings)

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!