over titeca

Ja. We zijn anders.

Titeca is geen traditioneel boekhoudkantoor. Wij geloven in samen-werken. En dat start reeds binnenin onze organisatie. Ook al hebben onze pro accountants een zeer brede kijk op alle mogelijke ondernemersdomeinen, af en toe moeten ook zij beroep doen op specialisten. Bij Titeca zitten die experten amper enkele meters verderop… Wij zijn één familie. En dat voel je als klant. Bij elke toekomstbepalende beslissing kan je dan ook rekenen op de kennis en ervaring van onze pro experts.

Titeca is PRO

Niet toevallig spreken we bij Titeca over pro accountants en pro experts. De proactieve, professionele en productieve attitude is kenmerkend voor ons team. Het maakt deel uit van onze bedrijfsvisie:

Afbeelding van niks invullen hier

niks invullen hier

Wij willen meebouwen aan een duurzame maatschappij door inspirerend ondernemerschap op een proactieve, productieve en professionele manier te versterken.

Hoe wij als bedrijf zelf meebouwen aan deze duurzame maatschappij vind je op onze duurzaamheidspagina.

Proactief? Hoe dan?

Onze proactiviteit vertaalt zich op vele vlakken. Voor sommige klanten volstaat het wanneer we ze spontaan wijzen op enkele mogelijkheden: “Heb je er al eens aan gedacht om…?” Anderen verwachten van ons dat we elk kwartaal hun cijfers grondig analyseren en concrete adviezen geven.

Bij Titeca blijven we ook de vinger aan de pols houden bij nieuwe ontwikkelingen. Hoe proactief moet je als ondernemer inspelen op nieuwe trends als blockchain, digitalisering, artificiële intelligentie, e-commerce, enz? Neem je het voortouw, of is het beter om nog even af te wachten. Wij vinden het alvast de taak van Titeca om onze klanten hierover tijdig te informeren.

Titeca, dat is professionalisme

Bij Titeca zijn we ons bijzonder bewust van de grote impact van ons werk en ons advies op het rendement van jouw bedrijf. Die verantwoordelijkheid vergt een groot professionalisme. De fiscale en juridische veranderingen volgen elkaar pijlsnel op. Onze pro experts volgen elke wijziging op de voet en zorgen ervoor dat die kennis ook tot bij onze pro accountants komt. Niet om van hen multi-experts te maken – dat is onmogelijk – maar om ervoor te zorgen dat ze hun klant proactief kunnen informeren. Dit is ook de reden waarom Titeca blijft groeien: we vullen ons team aan met professionals. Op elk domein.

Afbeelding van niks invullen hier

niks invullen hier

Ook de digitale tools die we ter beschikking stellen, zijn een vertaling van ons professionalisme. Zo is James het resultaat van de intense samenwerking tussen onze accountancy- en inhouse ICT-experten.

We zijn uiterst productief!

Productiviteit. Ook dat is een stokpaardje van Titeca. Eenvoud en efficiëntie maken deel uit van ons DNA. Dat is ook de reden waarom we budgetair aantrekkelijk blijven voor onze klanten. We vergelijken ons graag met een sterrenrestaurant waar je ook een lekkere en eenvoudige spaghetti kan bestellen. Bij Titeca betaal je pas voor onze pro experts, wanneer hun expertise echt noodzakelijk is. Onze tarieven zijn een schuifbalkje dat jij bedient.

En dat is nog niet alles. We zijn voor onze klanten ook productiever omdat we over alle cijfergegevens beschikken. Bij een het voorbereiden van een toekomstbepalende beslissing zoals een overname, overdracht, stopzetting of verkoop hoef je niet naar een externe partij te stappen die zich volledig in jouw dossier moet verdiepen. Aangezien onze pro experts deel uit maken van de Titeca familie, gebeurt de informatie-overdracht pijlsnel, en dus een pak goedkoper. Ook dat is productiviteit .

Maar bovenal: onze persoonlijke betrokkenheid

Onze persoonlijke aanpak blijft belangrijker dan de vele digitale snufjes die ons het leven makkelijker maken. Het is reeds lang het stokpaardje van onze pro accountants: betrokkenheid met onze klant. Daarom spreken wij liever van dossierbegeerders in plaats van dossierbeheerders.

Vandaar ook onze missie:

Afbeelding van niks invullen hier

niks invullen hier

Wij hebben de ambitie de belangrijkste vertrouwenspersoon te zijn van elke ambitieuze ondernemer en zelfstandige door vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid te ontzorgen, adviseren en inspireren bij het nemen van elke toekomstbepalende beslissing.

Verhalen over Titeca