Nieuws  |  

11.01.2024

Bedrijfswagens in 2024: iedereen elektrisch?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Sinds 01/07/2023 is de fiscaliteit van de Belgische bedrijfswagen grondig gewijzigd. De federale regering zet hierbij volop in op de vergroening van het Belgische wagenpark. Is de elektrificatie van jouw wagenpark nu echt de enige optie of zijn brandstofwagens toch nog het overwegen waard? 

 

1 De huidige fiscale spelregels voor bedrijfswagens

Alvorens in te gaan op de fiscale spelregels voor bedrijfswagens is het van belang om mee te geven wat onder bedrijfswagen dient begrepen te worden. Het begrip ‘bedrijfswagens’ omvat personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.  

Voor brandstofwagens wordt het aftrekpercentage van een bedrijfswagen bepaald aan de hand van onderstaande formule waarbij de CO2-uitstoot en het motortype van de wagen de grootste impact heeft op de uitkomst van de formule: 

120% – (0,5% x brandstofcoëfficiënt* x aantal gram CO₂/km) 

*Brandstofcoëfficiënt: 

 • Diesel: 1,00 
 • Benzine / benzine hybride / diesel hybride: 0,95 
 • Aardgas: 0,90 

Hoe hoger de uitstoot van de wagen, hoe lager het fiscale aftrekpercentage.  

Het aftrekpercentage kan evenwel nooit lager zijn dan 40% en nooit hoger dan 100%. 

Het gros van de benzine- en dieselwagens heeft op vandaag een fiscaal aftrekpercentage tussen de 50% en 65%. De kosten verbonden aan elektrische wagens zijn volledig aftrekbaar om de eenvoudige reden dat deze wagens geen uitstoot hebben en de formule dus resulteert in een aftrekbaarheid van 100%. 

Ook de hybride wagens die een brandstofmotor combineren met een elektrische motor, zijn nagenoeg steeds 100% aftrekbaar. Dit geldt echter enkel voor hybridewagens die over een batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht beschikken en niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. 

 

Benzine- & dieselwagens in 2024

Voor wagens die enkel over een verbrandingsmotor beschikken en in 2024 besteld worden, wordt het fiscaal aftrekpercentage dat bekomen wordt door de voornoemde formule gedurende de gebruiksduur van de wagen stelselmatig naar nul herleid. Deze afbouw van de fiscale aftrekbaarheid gaat in vanaf aanslagjaar 2026 (boekjaar ten vroegste gestart op 01/01/2025). 

Het maximale aftrekpercentage van deze wagens wordt als volgt afgebouwd: 

 • AJ 2026: 75%; 
 • AJ 2027: 50%; 
 • AJ 2028: 25%; 
 • AJ 2029: 0%. 

 

Hybridewagens in 2024

Ook de aftrekbaarheid van hybridewagens die in 2024 besteld worden kent een uitdoofscenario. Zo zal de fiscale aftrek van maximum 100% (50% op fossiele brandstoffen) enkel nog voor aanslagjaar 2025 van toepassing zijn. Vanaf aanslagjaar 2026 zal het aftrekpercentage vervolgens jaar na jaar gradueel zakken, om uiteindelijk in aanslagjaar 2029 (boekjaar vanaf 01/01/2028 en later) volledig uit te doven. 

 • AJ 2026: 75%; 
 • AJ 2027: 50%; 
 • AJ 2028: 25%; 
 • AJ 2029: 0%. 

 

Elektrische wagens in 2024

Elektrische wagens die in 2024 besteld worden behouden hun 100% aftrekbaarheid gedurende de volledige gebruiksduur. Vanaf 2027 zal het aftrekpercentage jaar na jaar afgebouwd worden, hier zal het aftrekpercentage van de wagen echter vastgeklikt worden in het jaar van aankoop. Voor elektrische wagens is er dus geen sprake van een uitdoving van het aftrekpercentage doorheen de gebruiksduur van de wagen. 

Zo zal voor elektrische wagens die aangekocht worden tussen 01/01/2027 en 31/12/2027 gedurende de hele gebruiksduur het aftrekpercentage van 95% van toepassing zijn. De fiscale aftrekbaarheid wordt jaar na jaar trapsgewijs afgebouwd om uiteindelijk tot een vast aftrekpercentage van 67,5% te komen vanaf 1 januari 2031. 

 

De afbouw van het aftrekpercentage verloopt als volgt: 

Datum aankoop, lease of huur    Fiscale aftrek 
 Vóór 01/01/2027   100%, volledige duur 
 In 2027    95%, volledige duur 
 In 2028    90%, volledige duur 
 In 2029    82,5%, volledige duur 
 In 2030    75%, volledige duur 
 In 2031    67,5%, volledige duur 

 

2 Wat als jouw werknemers toch nog een brandstofwagen verkiezen?

Het uitdoven van de fiscale aftrekbaarheid van traditionele brandstofwagens zorgt ervoor dat ondernemingen genoodzaakt zijn om de transitie naar een volledig elektrisch wagenpark te maken. Zoals in onderstaand voorbeeld geïllustreerd wordt, heeft het fiscaal voordeligere regime voor elektrische wagens een enorme impact op de totale kostprijs voor de onderneming.  

 

Voorbeeld 1: Werknemer krijgt een mid-size SUV toegekend. 

Voorbeeld 1: mid-size SUV

(Operationele leasing 5 jaar / 20.000km/jaar /  incl. laad-/tankkaart)

 

Wagen 1: benzine

Wagen 2: hybride

Wagen 3: elektrisch

 

Kostprijs werkgever

Catalogusprijs

36.150 EUR

47.900 EUR

48.750 EUR

Maandelijkse leasevergoeding

717 EUR

900 EUR

818 EUR

Maandelijkse brandstofkost

186 EUR

155 EUR

97 EUR

Fiscale impact verworpen uitgaven

161 EUR

139 EUR

14 EUR

CO2-bijdrage RSZ

266 EUR

40 EUR

40 EUR

Maandelijkse kostprijs

Werkgever (TCO)

1.330 EUR

1.234 EUR

969 EUR

 

Kostprijs werknemer

VAA/jaar

3.830 EUR

1.740 EUR

1.800 EUR

Verschuldigde belasting op VAA

1.953 EUR

887 EUR

918 EUR

Catalogusprijzen, leasevergoedingen, en brandstofprijzen worden uitgedrukt inclusief 65% niet-aftrekbare btw.

 

In het merendeel van de gevallen is de fiscale en parafiscale impact (onder de vorm van de CO2-bijdrage) dermate groot dat dat de hogere aankoop-/ of leaseprijs van een elektrische wagen ruimschoots gecompenseerd wordt.

Daarnaast genieten geëlektrificeerde wagens (volledig elektrisch of hybride) steeds van een lager voordeel alle aard dan traditionele benzine- en dieselwagens van hetzelfde type, wat resulteert in een lagere taxatie in hoofde van de werknemer.

Er komt echter heel wat kijken bij de elektrificatie van een wagenpark (meer hierover in een volgend artikel later deze maand). In bepaalde situaties is het op heden dan ook nog niet mogelijk om over te schakelen op een elektrische wagen.

Wanneer jouw werknemers omwille van praktische bezwaren of persoonlijke voorkeur alsnog een benzine-, diesel- of hybridewagen verkiest, kan dit mogelijk gemaakt worden door aan elke werknemer of aan elk functieprofiel een TCO-budget toe te kennen.

 

Voorbeeld 2: Werknemer krijgt een TCO-budget van 975 EUR per maand toegekend.

Voorbeeld 2: TCO-budget 975 EUR per maand

(Operationele leasing 5 jaar / 20.000km/jaar /  incl. laad-/tankkaart)

  Wagen 1: Mid-size SUV elektrisch Wagen 2: Hatchback benzine

Kostprijs werkgever

Catalogusprijs

48.750 EUR

30.150 EUR

Maandelijkse leasevergoeding

818 EUR

526 EUR

Maandelijkse brandstofkost

97 EUR

150 EUR

Fiscale impact verworpen uitgaven

14 EUR

114 EUR

CO2-bijdrage RSZ

40 EUR

183 EUR

Maandelijkse kostprijs Werkgever (TCO)

969 EUR

973 EUR

Kostprijs werknemer

VAA/jaar

1.800 EUR

2.700 EUR

Verschuldigde belasting op VAA

918 EUR

1.377 EUR

Catalogusprijzen, leasevergoedingen, en brandstofprijzen worden uitgedrukt inclusief 65% niet-aftrekbare btw.

 

De Total Cost of Ownership (TCO) van een wagen omvat de totale kostprijs van de wagen, inclusief alle kosten dat het gebruik van de wagen met zich meebrengt. Hierbij wordt rekening gehouden met de kostprijs voor de aanschaf en de financiering van de wagen, de verzekerings-, onderhouds- en brandstofkosten, alsook de fiscale- & parafiscale impact van de wagen.

Door de werknemer een TCO-budget toe te kennen heeft deze de vrije keuze om te kiezen voor een benzine-, diesel- of hybridewagen met een lagere aankoop-/leaseprijs, die fiscaal minder interessant is, of om te kiezen voor een elektrische wagen met een hogere aankoop-/ leaseprijs die een fiscaal gunstigere behandeling geniet. Op basis van de TCO-benadering heeft de werknemer dus zelf de vrije keuze tussen een fiscaal voor- of nadelige wagen, terwijl de werkgever zeker is van de kostprijs van de wagen zonder dat hij voor fiscale verrassingen komt te staan. Deze aanpak laat de werkgever toe om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnoden van elke werknemer.

 

Benieuwd naar de TCO van jouw huidige wagens, of zit je met vragen omtrent de elektrificatie van jouw wagenpark?

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!