Nieuws  |  

4.11.2021

Einde btw-vrijstelling voor transportdiensten in onderaanneming verbonden met uitvoer: vanaf 2022

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

België voorziet een btw-vrijstelling voor transportdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen vanuit België of een andere EU-lidstaat naar een plaats buiten het btw-gebied van de Europese Unie. Transportbedrijven die dergelijke transporten verrichten rechtstreeks voor uitvoerders van goederen of ook in onderaanneming voor andere transportbedrijven, kunnen op vandaag hun diensten vrijstellen van btw op basis van deze bepaling.

Ingevolge een belangrijk arrest van het Hof van Justitie kan deze btw-vrijstelling evenwel enkel nog toegepast worden in de relatie transportbedrijf – uitvoerder van de goederen en niet in eventuele voorgaande relaties, zijnde wanneer het transportbedrijf een beroep zou doen op een onderaannemer voor het vervoer. Indien een transportbedrijf een beroep doet op een onderaannemer voor het verricht van de goederenvervoersdienst, dan kan deze dienst verricht door de onderaannemer niet vrijgesteld worden van btw.

Ondanks het feit dat dit arrest al dateert van 2017 wijzigt de Belgische btw-administratie pas nu haar standpunt omtrent deze bepaling en zullen dergelijke diensten vanaf 01/01/2022 niet langer kunnen genieten van de btw-vrijstelling.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een Belgische belastingplichtige onderneming A heeft goederen verkocht aan een klant gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (land gevestigd buiten de EU). A doet beroep op transportbedrijf X voor het vervoer van de goederen tot bij zijn klant, het betreft dus een uitvoer. X doet op haar beurt beroep op transportbedrijf Y voor het verricht van de vervoersdienst. Transportbedrijven X en Y zijn beiden Belgische belastingplichtige ondernemingen.

De vervoersdienst die Y levert aan X in onderaanneming is onderworpen aan 21% Belgische btw vanaf 01/01/2022. Tot deze datum is de btw-vrijstelling van artikel 41, §1, eerste lid, 3° WBTW van toepassing.

De vervoersdienst die X levert aan A is ook onderworpen aan Belgische btw, maar wordt vrijgesteld op basis van artikel 41, §1, eerste lid, 3° WBTW.

 

Heb je vragen over het einde van de btw-vrijstelling? Contacteer ons dan hier.